Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

Under perioden 31 maj till 22 juni 2017 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Vi tar nu hand om de synpunkter som kommit in till förvaltningen för att sammanställa och besvara dem.