Hoppa till huvudinnehåll

Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården med en första ny station vid Sofia på östra Södermalm. Från station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll. Den ena förgreningen av Blå linje går österut till Nacka. Den andra förgreningen fortsätter söderut till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Byggstart planeras till 2019 och byggtiden är 7–8 år.

Utbyggnaden av Blå linje är uppdelad i tre projekt: 

Blå linje till Södermalm
På Södermalm bygger vi stationerna Sofia och Hammarby kanal. Station Sofia får sin entré i Stigbergsparken. Plattformen vid Hammarby kanal kommer att ligga under vattnet med en uppgång på Södermalm och en uppgång i Hammarby sjöstad.

Blå linje till Nacka
Från Sofia via Hammarby kanal på Södermalm fortsätter den östra förgreningen av Blå linje till Nacka. I Nacka byggs de tre nya stationerna Sickla, Järla och Nacka.

Blå linje till Söderort
Den andra förgreningen av Blå linje från Sofia fortsätter söderut till Gullmarsplan, Slakthusområdet och Sockenplan. På Gullmarsplan får Blå linje en egen plattform ca. 70 meter under dagens biljetthall. I Slakthusområdet bygger vi en ny station och vid Sockenplan ansluter vi till Hagsätralinjen som blir en del av Blå linje.

Här kan du läsa mer om projekten och de nya stationerna.