Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

Mellan 31 maj och 22 juni 2017 ställer vi ut järnvägsplanen för granskning. Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Granskningshandlingarna finnas tillgängliga på vår webbplats under fliken beslut och handlingar.

Handlingarna kommer också att finnas i tryckt form på följande platser:

•Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum
•Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
•Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Under granskningen kan berörda lämna synpunkter på järnvägsplanen. Synpunkter på järnvägsplanen måste lämnas skriftligt och skickas via mejl till registrator.fut@sll.se

Du kan också skicka brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22 550, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Arenastaden”.

Frågor besvaras av planhandläggare Kaisa Nugin. Telefon: 08-737 25 00