Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 gör vi markundersökningar och kontroller innan våra byggarbeten startar.

Markundersökningar i sommar
Den 21-25 augusti, vecka 34, provborrar vi och undersöker marken i Hökarängen. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan. De platser som berörs är:

  • ​Stadsbudsvägen
  • Kryddgränd
  • Fagersjövägen
  • Pepparvägen
  • Tobaksvägen
  • Vaniljvägen (vid parkeringen)

Kartan med ingringade platser visar var provborrningar görs i sommar.

Markundersökningar i Hökarängen

Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln mellan Högdalsdepån och Farstagrenen.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Hur påverkas du av arbetena?
Under arbetet kan det ibland bullra eller störa på olika sätt. Har du frågor som rör arbetena eller har allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta förvaltning för utbyggd tunnelbana, telefon 08-737 25 00.