Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 gör vi markundersökningar och kontroller innan våra byggarbeten startar.

Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln mellan Högdalsdepån och Farstagrenen.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda

fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.