Hoppa till huvudinnehåll

Konsten i nya tunnelbanan

Konstgestaltningsskiss, Snäckan
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "Världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Nu när tunnelbanan ska byggas ut med två mil och elva nya stationer kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

De nya stationerna ska ha gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer. 

De konstnärer som valts ut är:

 • Monika Larsen Dennis - Hammarby kanal
 • Pia Törnell - Södra Hagalund
 • Cilla Ramnek - Järla
 • Thomas Karlsson - Nacka
 • Jesper Nyrén - Gullmarsplan
 • Helena Isoz  - Slakthusområdet
 • Irene Vestman - Barkarby
 • Åsa Jungnelius - Hagastaden
 • Anna Lerinder - Sickla
 • Helena Byström - Barkarbystaden
 • inges idee - Georg Zey, Axel Lieber, Hans Hemmert samt Thomas Schmidt i samarbete med Andreas Piontkowitz - Arenastaden
 • Peter Johansson och Barbro Westling  - Sofia

Förutsättningar för konstnärlig gestaltning
Den konstnärliga medverkan kommer in tidigt i planeringen och är en integrerad del i hela byggprocessen. Det sker genom nära samverkan mellan konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter. Konstnären ska medverka vid till exempel projekteringsmöten och byggmöten. 
Kraven på materialval är höga. Konstverken ska vara tåliga mot vandalism, klotter och generellt ha hög materialbeständighet.

Upphandlingsprocess
Tävlingen genomfördes som en offentlig upphandling i enlighet med LUF 13 kap. "Projekttävlingar på tjänsteområdet" samt i övrigt enligt LUF. 

Steg 1
En öppen inbjudan till yrkesverksamma konstnärer skickades ut. Ett stort antal konstnärer visade intresse för uppdraget. Efter en sammantagen bedömning bjöds 30 konstnärer in till en tävling/parallellt skissuppdrag.


Steg 2: Tävlingen – det parallella skissuppdraget
De konstnärer som valdes ut bjöds in till tävlingen – det parallella skissuppdraget. I det konstnärliga skissuppdraget efterfrågade vi ett förslag på en konstnärlig gestaltning som tog hela stationsmiljön i beaktande.

En jury utvärderade och utsåg 12 vinnande bidrag. Juryn bestod av:  

 • Riggert Anderson, dåvarande förvaltningschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana, ordförande i juryn
 • Ylva Berglund, affärsförvaltare konst, trafikförvaltningen
 • Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen
 • Ann Magnusson, Art Consultant & Artistic Director, KRO
 • Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst
 • Mikael Falk, konstansvarig kultursekreterare, Järfälla kommun
 • Katarina Fredrika, förnyelsestrateg och projektledare, Nacka kommun

Bedömningsgrunder:
•    Konstnärliga kvaliteter och genomförbarhet.
•    Gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga.
•    Hur förslaget förstärker och bidrar till typstationens rumsligheter med avseende på tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet.
•    Hur förslaget kan integreras i stationens konstruktion och utformning.
•    Ekonomisk genomförbarhet.
•    Förvaltningsaspekter och materialval.

Konsten i dagens tunnelbana
Läs mer på sll.se, Konsten i kollektivtrafiken