Hoppa till huvudinnehåll

Information till dig som är fastighetsägare

Markåtkomst
När vi bygger ut tunnelbanan behöver vi komma åt mark, både tillfälligt och permanent.

Under den här rubriken finner du information till dig som äger en fastighet längs sträckningarna, om vad som händer inför byggstart och under byggtiden.