Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Arenastaden

Miljötillstånd för Gula linjen prövas i vår

Nu har mark- och miljödomstolen i Nacka kungjort målet om tunnelbanan till Arenastaden - Gula linjen.

Fram till 6 oktober kan sakägare och andra yttra sig, alltså lämna synpunkter i målet. Huvudförhandlingen planeras till februari 2018 och domen beräknas komma före utgången av april.

2017-08-23

Vad är en järnvägsplan?

För att få bygga tunnelbana måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, hur tunnelbanan ska byggas och vilka markanspråk som krävs.

Järnvägsplanen tas fram enligt en lag­reglerad process där enskilda och övriga som berörs, involveras via till exempel inbjudan till samråd och granskning, för att ges möjlighet att tycka till om planen. 
 

2017-08-08

Vill du veta nåt om oss? Ring 08-600 10 00!

Från och med nu kommer SL Kundtjänst att svara på frågor även om tunnelbaneutbyggnaden.

Byggtiden närmar sig för nya tunnelbanan och redan nu i sommar drar en del förberedande arbeten igång. Då är det viktigt att det går snabbt och lätt att komma i kontakt med oss, även utanför kontorstid. Därför är nu SL Kundtjänst utbildade även i det mesta som rör nya tunnelbanan och inte bara den kollektivtrafik som redan finns:

2017-06-14

Resenären i fokus

Målet för nya tunnelbanan är att skapa attraktiva resor i en växande storstadsregion. För att uppnå kraven på morgondagens stationsmiljöer jobbar arkitekter, konstnärer och teknikspecialister tätt tillsammans.

Utformningen av stationerna ska bidra till att resan upplevs som trygg och säker och att kraven på tillgänglighet uppfylls. Henrik Rundquist är ansvarig arkitekt för Gula linjen:

2017-06-02

Så här vill vi bygga Gula linjen

Mellanplan Arenastaden
Nu är det dags för det sista steget i den formella planprocessen för Gula linjen innan järnvägsplanen lämnas in till Trafikverket för att fastställas.

Mellan 31 maj och 22 juni visar vi alla de handlingar som hör till järnvägsplanen, under det som kallas för granskning.

2017-06-01

Se konsten på Gula linjens stationer

Västra entrén Hagalund
Arbetet med gestaltningen av de tre nya stationerna på Gula linjen är inne i en intensiv fas. Konstnärerna, arkitekterna och ingenjörerna har jobbat tätt tillsammans hela våren. Nu finns resultatet framme – bilder och en film om hur stationerna och konsten kommer att se ut – från gatunivå ner på plattform.
2017-05-22

Fullmäktigebeslut om Hagalund

Arenastaden
Nu har landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, klubbat att det ska bli en station i Hagalund.

Här kan du läsa förslaget till beslut

2017-05-10

Nya stationen får nygammal konstnär

Pia Törnell
I somras blev det klart att Gula linjen ska knytas ihop med Gröna linjens spår vid Odenplan och att den stationen därför inte kommer att behöva byggas till med en ny plattform. En förbättring av Gula linjen – men ett trist besked för konstnären Pia Törnell.

Pia Törnell var en av de konstnärer som valdes ut av en jury till uppdraget att utforma en av de nya stationerna. Och nu stod hon plötsligt utan station.

2017-04-04

Stockholmsrummet öppnar utställning om infrastruktur

Stockholmsrummet
Stockholmsrummet på Kulturhuset vid Sergels torg levandegör utvecklingen i staden. Från 16 mars till slutet av maj har man extra fokus på den infrastruktur som behövs för att det ska kunna växa fram nya bostadsområden och stadsdelar.

I Stockholmsrummet berättas hur, var och varför Stockholm växer. På en jättelik modell av Stockholms innerstad kan man se alla stadens utvecklingsplaner, dessutom finns bildspel, 3D-kartor och VR-modeller.

2017-03-17

Genomförandeavtal godkända i fullmäktige

Tisdag 14 mars godkände landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige,  genomförandeavtalen för alla tunnelbaneutbyggnaderna.

I genomförandeavtalen preciseras sådant som var stationer och uppgångar ska ligga, tidplan och kostnader.

2017-03-15

Sidor