Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling

Tunnelbanetåg mellan Gamla stan och Slussen
Här finns information till dig som vill bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms läns landsting. Upphandlingar görs av varor, tjänster och byggentreprenader enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF).

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ansvarar för att genomföra utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Det innebär planering, projektering och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. I uppdraget ingår också planering och projektering av nya fordonsdepåer samt upphandling av signalsystem och vagnar.

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Det är den lag som gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandlingar kommer att göras av varor, tjänster och byggentreprenader i full internationell konkurrens. Vid upphandlingar enligt LUF (för järnvägsrelaterad verksamhet) som är över tröskelvärdena används ett prekvalificeringssystem. Det medför att dessa upphandlingar inte behöver annonseras.


Delta i en upphandling
För att delta i upphandling behöver du inloggning i upphandlingsverktyget TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer. Förfrågningsunderlaget hittar du under Aktuella upphandlingar.

Prekvalificering (gäller främst entreprenadarbeten)
Eftersom upphandlingar genomförs via LUF finns möjlighet att prekvalificera leverantörer. Vi har valt att använda Achilles System AS system TransQ som kvalificeringssystem i enlighet med denna lag.

Kvalificering innebär en bedömning av leverantörerna, deras tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning. Leverantörer som kvalificerar sig via TransQ får förfrågningsunderlag skickat till sig. På Achilles webbplats finns mer information om hur du gör för att registrera ditt företag i systemet.


Inbjudan till upphandling:
För att genomföra upphandlingar använder vi upphandlingsportalen Visma Opic genom upphandlingsverktyget TendSign. I de fall du blir inbjuden till att delta i en upphandling får du en inbjudan via TendSign. Omfattning av aktuell upphandling framgår av förfrågningsunderlaget. Här redovisas också hur jämförelsen av anbuden kommer att gå till och tider för upphandlingen. För att delta i upphandling krävs att du registrerar ett konto i TendSign.


Konsulter
När det gäller avrop av konsulter har vi på förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen ett ramavtal med en konsultmäklare som levererar konsulttjänster.

Leverantören av konsultmäklartjänsten heter ZeroChaos. De hanterar samtliga konsultförfrågningar inom områdena IT, teknik och administration för förvaltning för utbyggd tunnelbanas räkning.

För att kunna få förfrågningar om aktuella avrop måste du registrera ditt företag hos ZeroChaos.


Upphandlingar som främjar hållbarhet
Vi ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och tjänster. Genom att ställa höga krav och kontrollera det urval av varor och tjänster som används i våra olika verksamheter kan vi även påverka utbudet på marknaden att bli mer miljöanpassat. Detta leder till en mer effektiv användning av resurser och bättre anpassning till kretsloppet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Verktyg för miljöanpassad upphandling
Verktyget för miljöanpassad upphandling är ett verktyg för upphandlare och inköpare att ställa relevanta miljökrav vid upphandlingar.

Sociala krav
Sveriges landsting och regioner samverkar när det gäller att ställa sociala krav vid upphandlingar. Alla varor och tjänster som köps in ska vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Detta åstadkoms bland annat via en gemensam uppförandekod för leverantörer, vilken baseras på Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Läs mer om landstingets arbete med uppförandekod för leverantörer och socialt ansvarstagande.