Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Nya lampor efter önskemål av grannar

Nya lampor vid Rudviken
Grannarna till arbetet med nya tunnelbanan i Rudviken tyckte att det hade blivit för mörkt i området kring bygget. Nu sitter nya lampor uppe.  

Publicerad 2020-10-20

2020-10-20

Tunnelbanan till Arenastaden överklagad 

Trafikverkets beslut om järnvägsplanen har överklagats till regeringen. Det innebär att tunnelbanan till Arenastaden kan bli försenad.

2020-10-06

2020-10-12

Här är arbetena som kan störa i Hagastaden

Arbeten i Hagastaden kan störa
2020-09-30

Vad gör nya tunnelbanan i Åkeshov?

Karta över tunnelbanan
Nya tunnelbanan syns nu på många platser i Stockholm. Vid Åkeshovs tunnelbanestation installerar vi fyra nya växlar i spåren för att bättre kunna hantera störningar när tunnelbanan har byggts ut. 

Publicerad 2020-07-20

De nya växlarna behövs för att öka möjligheterna att vända tågen i Åkeshov när den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden har kopplats ihop med Grön linje vid Odenplan. 

2020-07-20

Första sprängningen i Hagastaden

Sprängningsarbete i tunnel
Idag gick första sprängsalvan för Hagastadens arbetstunnel. 

Publicerad 2020-07-14

2020-07-15

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Snart spränger vi i Hagastaden

Drönarbild över Hagastaden
Under maj och juni har arbetsområdet vid Norra Stationsgatan gjorts i ordning. Här ska vi spränga ut en arbetstunnel som behövs för att bygga spårtunnlar och station Hagastaden.

Publicerad 2020-06-16

2020-07-14

Klartecken för tunnelbana till Arenastaden

Malin Harders, projektchef Arenastaden
Nu är järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden fastställd av Trafikverket. Det betyder att arbetet med att bygga tunnlar kan börja på allvar.

Publicerad 2020-06-12

– Det här är en milstolpe! Jag har sett fram emot den här dagen sedan vi började vår planering av tunnelbana till Arenastaden 2014, säger Malin Harders, projektchef.

2020-06-15

Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Maskin vid arbete för utbyggnad av tunnelbanan
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

2020-07-02

Pages