Skip to main content

Nyheter - Nacka

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Sprängstart för tunnelbanan i Sickla

Karta över Sickla
I början av augusti startar sprängningsarbeten för nya tunnelbanan i Sickla. Det innebär att sprängningar är igång för samtliga tre arbetstunnlar i Nacka.

Publicerad 2020-07-17

Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, ligger ett bergrum där sprängningsarbetet för arbetstunneln snart börjar. Sprängningar kan ske måndag-fredag cirka kl.10.40, 12.40 och 14.40, samt på måndag-torsdag cirka kl.18.20.

2020-08-06

Nu börjar tunnelsprängningarna i Järla

Arbete i Järla
Från slutet av juli går arbetet i Järla in i en ny fas. Nu börjar själva arbetet med att borra och spränga ut arbetstunneln.

Publicerad 2020-07-17

Hela våren har det pågått sprängningar i Järla, men det har varit förberedande ovanjordssprängningar. Nu har man kommit så långt att arbetet med själva tunneln kan börja. Den nya fasen inleds den 23 juli och sprängningarna startar den 27 juli. 

2020-07-17

Avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Från början av juli och i tre månader stängs gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan. Gång- och cykelvägen stängs på grund av arbeten med en tillfällig gång- och cykelbro som ska byggas över arbetsområdet.

Publicerad 2020-06-24

2020-06-24

Fler arbeten för nya tunnelbanan på gång i Nacka

Karta som visar ledningsomläggningar vid station Nacka
I nästa vecka fortsätter arbetet med nya tunnelbanan på fler platser i Nacka. Nu görs ledningsomläggningar för kommande station Nacka.

Publicerad 2020-06-11

Hela nya tunnelbanan ska byggas under marken. Det innebär att till exempel ledningar som redan ligger där stationerna ska byggas måste flyttas. Nu flyttas gamla ledningar och nya ledningar dras fram till kommande station Nacka.

2020-06-11

Ändrade sprängtider i Järla

Station Järla
Från och med vecka 20 gäller nya fasta sprängtider vid arbetsområdet i Järla.  

Publicerad 2020-05-12

Sprängningar kan ske på vardagar klockan 10.20, 12.20 och 14.20 fram till efter sommaren. Det är för att få en mer effektiv samordning av trafikavstängningar vid tunnelbanans olika arbetsområden i Nacka som det från och med den här veckan är nya fasta sprängtider vid arbetsområdet i Järla. 

2020-05-12

Sprängstart för nytt arbetsområde i Nacka

Nya tunnelbanans arbetsområde vid Skönviksvägen i Nacka
Nu är sprängningsarbetet vid ännu ett arbetsområde i Nacka igång.

Publicerad 2020-05-04

2020-05-12

Sprängstart vid Skönviksvägen

Karta - arbetstunneln vid Skönvisvägen i Nacka.
Från och med vecka 19 kommer sprängningar för arbetet med tunnelbanan att ske på arbetsområdet vid Skönviksvägen.

Publicerad 2020-04-30

Nu börjar de inledande sprängningarna vid tunnelbanans arbetsområde strax söder om Skönviksvägen, ungefär i höjd med trafikplats Skvaltan. De första månadernas sprängningar är ovanjordssprängningar som görs för att jämna till marken och för att bygga arbetsvägen fram till tunnelmynningen.   

2020-04-30

Nu sprängs det för tunnelbanan i Nacka

På tisdagen sprängdes den första salvan för tunnelbanebygget i Järla i Nacka. Det innebär att utbyggnaden av tunnelbanenätet nu är igång i Järfälla, Stockholm och Nacka.  

Publicerad 2020-04-22

2020-04-27

Nära sprängstart i Järla

Station Järla
Från och med den här veckan kommer sprängningar för arbetet med tunnelbanan att ske på arbetsområdet i Järla. Men de första sprängningarna är inte tunnelsprängningar.

Publicerad 2020-04-20

Innan man kommit tillräckligt långt in i berget för att kunna borra och spränga ut själva arbetstunneln görs flera så kallade ovanjordssprängningar. Den första sprängningen planeras ske nu på tisdag 21 april. 

2020-05-18

Pages