Skip to main content

Nyheter - Barkarby

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Tunnelbanan till final i hållbarhetstävling

Anna Nylén projektchef, Blå linje till Barkarby
Nya tunnelbanan till Barkarby är en av två finalister till utmärkelsen för hållbar infrastruktur när Sweden Green Building Council delar ut sitt årliga pris.

Publicerad 2020-10-15

Det är bland annat för arbetet med hållbarhetsstyrning, ökad resurseffektivitet och begränsning av klimatpåverkan som Blå linje till Barkarby har nominerats till priset, som delas ut till aktörer som bidrar till ett hållbart samhällsbygge.  

2020-10-15

Nu sprängs första stationen fram

Arbete i Veddesta med Barkarby station
Arbetet med med utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby är i full gång. I Veddesta har man börjat spränga ut stationsutrymmen och servicetunnlar för både stationen Barkarby.

Publicerad 2020-10-05

– Det känns bra att börja bygga spårtunnel och stationsutrymmen.  Med sådana milstolpar  skulle man kunna säga att vi nu är i gång på riktigt, säger Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby. 

2020-10-05

Tunnelbana och Förbifarten stör

Nya tunnelbanan och Förbifart Stockholm arbetar nära varandra mellan Akalla och Barkarby.

Nya tunnelbanan och Trafikverket arbetar nära varandra mellan Akalla och Barkarby.
Publicerad 20-09-30

2020-10-13

Ny stadsmiljö skapas kring tunnelbaneuppgång

Illustration över den planerade stadsmiljön kring Barkarby station. I mitten syns Veddestauppgången, som påbörjas i september.
I september-oktober startar arbetet med den första tunnelbaneuppgången i Veddesta. Kring den ska Järfälla kommun skapa en helt ny stadsmiljö.

Publicerad 2020-09-02
 
Uppgången mot Veddesta ligger vid den sydvästra änden av Barkarby station. Den ligger 300 meter från järnvägen och den kommande bytespunkten mellan tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar, som nås från den nordöstra änden av stationen.

2020-09-03

Vi installerar rör i Barkarbystaden

Vi kommer att jobba på flera olika platser i centrala Barkarbystaden.

Publicerad 2020-08-31

2020-09-15

Sommarpaus innan arbetet med spårtunnlar drar igång

Barkarbystaden västra uppgången
Under semestertiden går projektet i Barkarby in i en lugnare övergång då flera tunnelarbeten är klara och projektet förbereder nästa fas med spårtunnlarna till hösten.
2020-07-14

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Klart med nytt trafiknav i Barkarby

Karta över entreer till Station Barkarby

Nu har Järfälla kommun gett grönt ljus för den kommande tunnelbanestationen Barkarby. Det gör att stationen kan bli ett nav för resenärer i kollektivtrafiken.

Det är två detaljplaner som nu vunnit laga kraft, Veddesta etapp I och III. De gör att Barkarby station kan bli en central bytespunkt för kollektivtrafikresenärer om några år, med möjlighet till byten mellan tunnelbana, bussar, pendeltåg och regionaltåg.

2020-06-18

Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Maskin vid arbete för utbyggnad av tunnelbanan
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

2020-07-02

Pages