Skip to main content

Nyheter - Barkarby

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Sommarpaus innan arbetet med spårtunnlar drar igång

Barkarbystaden västra uppgången
Under semestertiden går projektet i Barkarby in i en lugnare övergång då flera tunnelarbeten är klara och projektet förbereder nästa fas med spårtunnlarna till hösten.
2020-07-14

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Klart med nytt trafiknav i Barkarby

Karta över entreer till Station Barkarby

Nu har Järfälla kommun gett grönt ljus för den kommande tunnelbanestationen Barkarby. Det gör att stationen kan bli ett nav för resenärer i kollektivtrafiken.

Det är två detaljplaner som nu vunnit laga kraft, Veddesta etapp I och III. De gör att Barkarby station kan bli en central bytespunkt för kollektivtrafikresenärer om några år, med möjlighet till byten mellan tunnelbana, bussar, pendeltåg och regionaltåg.

2020-06-18

Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Maskin vid arbete för utbyggnad av tunnelbanan
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

2020-07-02

”Utmärkt” betyg till tunnelbanans hållbarhetsarbete

Barkarbystaden, plattform.
Smarta transporter, levande arkitektur och engagerade medarbetare gör att planeringen av Blå linje till Barkarby får höga betyg i hållbarhet.

Publicerad 2020-06-04

2020-06-04

Brev om besiktningar i Barkarbystaden

Inventering, besiktning, illustration
När tunnlarna byggs kan det uppstå vibrationer ovan jord. Därför görs besiktningar före och efter utbyggnaden av tunnelbanan.

Publicerad 2020-05-14

I dagarna får ett antal hushåll och verksamheter i Barkarbystaden erbjudande om besiktning. Detta är inför att arbetet med utbyggnaden av Blå linje fortsätter och så småningom närmar sig Barkarbystaden. 

2020-05-14

Information om byggarbeten landar i brevlådorna

Blå linje till Barkarby
Arbetet med att bygga ut tunnelbanans Blå linje till Barkarby fortsätter. I dagarna får boende, verksamheter och fastighetsägare i Barkarby information om vad som är på gång.

Publicerad 2020-04-29

Blå linjen ska byggas ut från Akalla till Barkarby, en sträcka på drygt 4 kilometer med två nya stationer i Barkarbystaden och i Barkarby. Arbetet med att borra och spränga fram tunnlar startade förra året och fortsätter nu framåt.

2020-04-29

Berget bestämmer hur tunnlarna sprängs

Arbetstunnel
En sprängning tar bara några sekunder – men kräver noggrant för- och efterarbete.

Publicerad 2020-04-23

Tunnelbanan ska byggas ut med tre mil nya spår under jord. Det innebär många nya tunnlar och en mängd sprängningar.

En av arbetstunnlarna som byggs just nu ligger på det gamla flygfältet i Barkarby. Här jobbar entreprenören sex dagar i veckan, både dag och natt.

2020-07-02

Byggplank med flera funktioner

Londonviadukten
Alla arbetsområden för nya tunnelbanan hägnas in med plank eller stängsel. Det är både en fråga om säkerhet och en viktig yta för information.

Publicerad 2020-04-07

Just nu spikas det upp ett byggplank vid Londonviadukten på östra Södermalm. Här ska det sprängas ut en arbetstunnel för utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Söderort. Och snart är hela det cirka 5000 kvadratmeter stora arbetsområdet inhägnat av plank och stängsel.

2020-04-08

Pages