Skip to main content

Nyheter - startsida

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Här är sommarens arbeten för nya tunnelbanan

I Nacka pågår några av nya tunnelbanans arbeten i sommar
Arbetet med att bygga ut tunnelbanan både hörs, syns och känns runt om i Stockholm just nu. Även under sommaren fortsätter arbetet som vanligt – och flera nya arbeten påbörjas.

Publicerad 2020-06-18

Här kan du läsa om några av de arbeten som pågår under sommaren. Du kan även hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt närområde på våra sidor om Aktuella arbeten:

2020-07-14

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Viktiga slutbesiktningar i Barkarby

Arbetstunneln i Veddesta är nu klar och godkänd.
Två av arbetstunnlarna i Barkarby är nu slutbesiktigade och godkända. Det är ett viktigt steg mot en utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby och snart väntar byggstart av spårtunnlarna och stationerna.

Publicerad 2020-06-25

2020-06-25

Missa inte tunnelbanan till Älvsjö

Tunnelbanekarta med ny linje
Nya tunnelbanans nyaste uppdrag är att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Nu finns den nya linjen med i filmen om utbyggnaden. 

Publicerad 2020-06-23

2020-06-23

Så skyddas kulturbyggnader under byggtiden

Grand hotell
På en del platser där tunnelbanan nu ska byggas ut finns äldre kulturbyggnader och kyrkor. Här gäller det att gå varsamt fram och anpassa arbetet för att inte skada de fastigheter som finns ovan jord. 

Publicerad 2020-06-23

Alla fastigheter som ligger nära de tunnlar som ska byggas besiktigas, men för kulturbyggnader upprättas även ett kontrollprogram för varje byggnad, som utförs av antikvarier och konservatorer.  

2020-06-23

Jättelokan tas bort med lie

Region Stockholm tar till särskilda åtgärder för att stoppa spridningen av den invasiva växten Jätteloka.

Publicerad 2020-06-18

2020-06-18

Bredare plattform på Gullmarsplan i höst

Flygbild över Gullmarsplan
Förberedelser för bygget av ett hisschakt på Gullmarsplans station gör att tunnelbanetrafiken mellan Globen och Gullmarsplan stängs av under sommaren. I höst går trafiken på ett nytt spår, från en breddad plattform på Gullmarsplan.

Publicerad 2020-06-12

När den Blå linjens nya plattform på Gullmarsplan är klar, 70 meter under dagens station, kommer hissar att förbinda de olika stationsnivåerna

2020-06-12

Klartecken för tunnelbana till Arenastaden

Malin Harders, projektchef Arenastaden
Nu är järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden fastställd av Trafikverket. Det betyder att arbetet med att bygga tunnlar kan börja på allvar.

Publicerad 2020-06-12

– Det här är en milstolpe! Jag har sett fram emot den här dagen sedan vi började vår planering av tunnelbana till Arenastaden 2014, säger Malin Harders, projektchef.

2020-06-15

Groddjursstängsel ska skydda fridlysta djur

Bild på en Åkergroda
För att skydda grodor och andra djur som övervintrar intill Örbyleden sätter regionen upp groddjursstängsel runt ett planerat arbetsområde.

Publicerad 2020-06-11

Framåt årsskiftet kommer arbetet med att bygga ut Högdalsdepån med en spårtunnel sätta igång intill Örbyleden. Arbetet görs för att depån ska få en koppling även till Farstagrenen när tunnelbanan byggs ut för att kunna serva alla tåg i Söderort.

2020-06-11

Pages