Skip to main content

Nyheter - startsida

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Startklart på Södermalm

Londonviadukten
Åtta arbetstunnlar behövs för att bygga ut Blå linje till Nacka och Söderort. Snart syns den första arbetsplatsen vid Londonviadukten på Södermalm.

Publicerad 2019-11-14

Det är på parkeringsplatsen intill Stigbergets brant som arbetstunneln ska byggas. Här kommer personal, byggmaterial, maskiner och bergmassor transporteras mellan markytan och den framväxande tunnelbanan 100 meter under jord.

2019-11-18

Skärpta krav ger högre kostnad än beräknat

Staten, regionen och kommunerna Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm har enats om en utbyggnad av tunnelbana och bostäder. Nya kostnadsbedömningar visar att en rad tillkommande samhällskrav kommer att öka kostnaden för utbyggnaden av tunnelbanan med 9 miljarder kronor. 

Publicerad 2019-11-13

2019-11-13

Plan för utbyggd depå granskas

Översiktsbild över utbyggnaden av Högdalsdepån och ny anslutning till Grön linjes Farstagren.
När tunnelbanan byggs ut behövs en större depå i Högdalen och en ny koppling mellan depån och Gröna linjen.

Publicerad 2019-11-11

För att bygga bergtunneln mellan depån och Gröna linjens Farstagren behövs en järnvägsplan. Det är den som nu ställs ut för granskning.

– Vi presenterar en lösning som ger bra förutsättningar för framtidens trafik när nya stationer och linjer är klara, säger Marie Fredell, projektchef för depåutbyggnaden.

2019-11-13

Se hela Sofia – uppifrån och ner

Sofia i genomskärning
Stationen mitt i Stigbergsparken kommer att bli den enda i sitt slag i Stockholm. 100 meter under parken kommer tågen att rulla och vägen dit går endast via åtta stora, snabba hissar.

Publicerad 2019-11-11

2019-11-18

Halvvägs i Barkarby

Arbetstunneln i Veddesta
Bygget av arbetstunnlarna i Barkarby går framåt – och allt längre ner under jord. Tunneln i Veddesta, som totalt ska bli 210 meter, är nu över 140 meter.

Publicerad 2019-11-06

Om det inte vore för belysningen från maskiner och bygglampor skulle det vara kolsvart längst inne i tunneln.

Conny Sved är arbetsledare på Subterra som bygger arbetstunneln i Veddesta och han är van att vara i underjorden: 

2019-11-07

Se Nackas nya stationer

Plattformen på stationen i Nacka
Nu finns nya bilder på hur konsten och stationerna i Nacka kommer att se ut. 


Publicerad 2019-11-05

De tre stationerna i Nacka får helt olika konstnärliga uttryck. I Järla är det konstnären Cilla Ramneks mönstervärld från hemmet som möter resenärerna. I Sickla är det stram keramik av Anna Lerinder som ger stationen dess uttryck och i Nacka visar en noshörning och en elefant från Thomas Karlssons ateljé vägen. 

2019-11-05

Klart för byggstart för Blå linje mot Nacka och Söderort

Överklagandet av järnvägsplanen dras tillbaka av fastighetsägaren på Blasieholmen. 

Publicerad: 2019-10-31

–Det känns väldigt bra. Nu kan vi komma igång med våra arbetstunnlar som planerat, säger Martin Hellgren, avdelningschef för tunnelbanan till Södermalm, Söderort och Nacka.

2019-10-31

Nu ska Södra Hagalund bli stad

Entré Gelbgjutarevägen. Visionsbild Humlegården
Idag består Hagalunds industriområde mest av arbetsplatser och små industrier. I framtiden ska det bli både tunnelbanestation och attraktiv blandstad med bostäder och arbetsplatser här.

Publicerad: 2019-10-25

2019-10-29

Tunnelbanan till Nacka och Söderort överklagad

Blå linje till Nacka och Söderort
Järnvägsplanen som behövs för att kunna börja bygga tunnelbanan till Nacka och Söderort har överklagats till regeringen. Det innebär att bygget inte kan börja som planerat. 

Publicerad 2019-10-23

2019-10-23

Pages