Fåglarnas häckning styr vårens arbeten

Nyhet  Arenastaden, Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort  2020-02-18
Under våren börjar vi arbeta med nya tunnelbanan på flera platser. Det första vi gör är markarbeten och att fälla träd. Av hänsyn till fågellivet tar vi ner träd innan vårens häckningsperiod börjar.

Publicerad 2020-02-18

 Vi tar en rad hänsyn för att spara så många träd som möjligt och för att påverkan på miljön ska hållas nere. Vi tar hjälp av arborister för att bedöma om det finns särskilt skyddsvärda träd som vi ska spara. Men, arbetsytorna är små och inom dem kan det vara svårt att spara träd, säger Steve Persson, hållbarhetschef.

Fälls på flera platser
I Nacka behöver träd fällas på flera platser för att skapa arbetsytor, bland annat i Skvaltan vid Skönviksvägen och vid Järla Östra skolväg. I skogsdungen vid Nacka Forum, där konstverket Väntans fönster finns, fälls träd på grund av att ledningar ska dras fram till den framtida stationen. 

Också vid gårdsmiljön vid vattnet nedanför Gullmarsplan måste lövträd fällas liksom vid Stigbergsparken på Södermalm och nära Solna naturskola.

Kan tas till vara
Träden fälls i samråd med kommunerna, och det är också kommunerna som återanvänder träden på olika sätt. De placeras bland annat ut i Nacka och Årsta för att skapa livsmiljöer för fåglar och insekter.

Har du till exempel hört talas om en mulmholk förut? En mulmholk görs av en stam som fylls med sågspån och löv (mulm är murken ved) och som blir miljö för vedlevande insekter. Nacka kommun tar också tillvara träd i ett projekt som tillverkar träbänkar.

En del arbetsytor ska bebyggas efter att arbetena med tunnelbanan är klara. På andra håll återplanteras träd när arbetena är klara. Det sker till exempel med lövträden i Sundstabacken vid Gullmarsplan. Där kommer dubbelt så många träd att återplanteras som de som tas bort. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00