Klartecken för tunnelbana till Arenastaden

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2020-06-12
Nu är järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden fastställd av Trafikverket. Det betyder att arbetet med att bygga tunnlar kan börja på allvar.

Publicerad 2020-06-12

– Det här är en milstolpe! Jag har sett fram emot den här dagen sedan vi började vår planering av tunnelbana till Arenastaden 2014, säger Malin Harders, projektchef.

Järnvägsplanen beskriver var tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behöver användas, både under byggtiden och permanent. Alla sakägare, alltså de som är närmast berörda av tunnelbaneutbyggnaden, har fått information från Trafikverket med posten. Om järnvägsplanen inte blir överklagad vinner den laga kraft.

Läs mer: Vad är en järnvägsplan?

Den nya linjen kommer att gå från Odenplan i Stockholm till Arenastaden i Solna. Längs sträckan kommer tre nya stationer att byggas: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. 

Trafikverkets beslut finns att läsa under Beslut och handlingar.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00