Ny fas för arbetet vid Solnavägen

Nyhet  Arenastaden  2020-05-27
Nu börjar arbetet vid Solnavägen att märkas allt mer. Den här veckan börjar arbetet med att bygga en stödkonstruktion, en så kallad spont.

Du som bor eller passerar i närheten av arbetsområdet vid Solnavägen har säkert märkt att arbetet med att bygga ut tunnelbanan till Arenastaden har börjat. I början av april hägnades området mellan Västra vägen och Solnavägen in, en del av Västra vägen stängdes av och arbetsområdet gjordes iordning. Nu börjar arbetet med att bygga en stödkonstruktion, en så kallad spont.

– Vi kommer att jobba med sponten till och med augusti. Sponten slås ned till berget och ska hindra vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ned till berget. Här kommer vi senare att spränga ut en arbetstunnel, säger Sebastian Ullbrand, byggledare.

För att begränsa buller från spontningen står det containrar i tre våningar utmed Västra vägen. 

– Containrarna tar bort en del av bullret som skapas när vi spontar. Det låter som mest i början, när vi vibrerar ned sponten. När vi är klara med markarbetet senare i höst kommer vi att ta bort containrarna, säger Sebastian Ullbrand.

Spont i väntan på att vibreras ner i jorden. Till höger i bild syns containrarna som ska ta bort en del av bullret från arbetet. 
 

Tidigast i slutet av året kan sprängningsarbetet börja. Det kommer att ta cirka ett år innan arbetstunneln är utsprängd – sedan kan arbetet med huvudtunnlar och station Södra Hagalund börja. Arbetsområdet i Rudviken kommer att användas under hela byggtiden för att lasta ut bergmassor som fraktas bort på lastbilar via Solnavägen. 

Följ arbetet med tunnelbanan till Arenastaden


Arbetsområdet vid Solnavägen. Klicka på bilden för större karta.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00