Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Nya ledningar vid Tjärhovsgatan/Tjärhovsplan
Vi flyttar vatten- och avloppsledningar.

Påverkan på trafiken
Trottoaren kommer vara framkomlig men parkeringsplatser tas bort.

Dagar och tider
Vardagar klockan 7 till 17, augusti 2019.

____________________________________________

Installation av grundvattenrör
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Påverkan på trafik
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet kommer att pågå under veckorna 27 och 28 och från vecka 32 fram till och med slutet av september. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive arbetsplats tar ungefär en dag.