Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

Test av sjötransporter från Blasieholmen
Vi testar sjötransport av bergmassor på Blasieholmen. För att utvärdera miljöpåverkan av olika transportslag genomförs ett test med att lasta bergmassor på fartyg på Blasieholmen. Under testet gräver vi upp och lastar bergmassorna på ett fartyg för att mäta bullernivåer i närområdet. Resultatet vägs sedan samman med andra faktorer, som till exempel klimatpåverkan. Det här gör vi för att ta reda på vilken metod som är mest fördelaktigt sett ut miljö- och ekonomisynpunkt. Metoderna som utvärderas är lastbilstransporter och sjötransporter. Testet är ett samarbete mellan Region Stockholm och Stockholm stad.

Påverkan på trafiken
 Under testperioden kan buller förekomma. Arbetsområdet kommer att hägnas in med stängsel. De träd som står på arbetsytan kommer att tas ner. När vi är klara återställs området längs med kajen. En mindre yta vid tunnelmynningen kommer att förbli avspärrad.


Dagar och tider
Arbetet pågår 14 till 31 oktober på vardagar mellan klockan 7 och 19. Testet med lastning på fartyg börjar 21 oktober och pågår 3 till 4 dagar.

Informationsblad med karta över arbetsområdet
PDF iconInformation om sjötransporter.pdf

___________________________________________

Arbeten på spår, Kungsträdgården
Tillfälliga väggar byggs några meter in i tunneln. Bakom väggarna rivs spåranläggningen. Stoppblock monteras framför de tillfälliga väggarna. 

Påverkan på trafiken
Tågen kommer att köra in i något lägre hastighet. På vardagar under rusningstid kommer tågen att gå med 3,5 minuters intervall istället för 3 minuter. 

Dagar och tider
26 augusti till 20 oktober.

____________________________________________

Nya ledningar vid Tjärhovsgatan/Tjärhovsplan
Vi flyttar vatten- och avloppsledningar.

Påverkan på trafiken
Trottoaren kommer vara framkomlig men parkeringsplatser tas bort.

Dagar och tider
Vardagar klockan 7 till 17, augusti 2019.

____________________________________________

Installation av grundvattenrör
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.