Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  


Förberedande arbeten på Gullmarsplan
Förberedande arbeten utförs på stationen i flera plan. I biljetthallen anpassar vi installationer i tak och golv efter rivningen av modulen för Espresso House. Bakom och under skyddsväggen (vid före detta Pressbyrån) pågår olika arbeten, bland annat bygger vi nya utrymmen. I spår utförs kabnelarbeten. Trafikförvaltningen ansvarar för arbetet med Espresso House nya försäljningsmodul som ska byggas bakom den centrala hissen ut mot norra entrén. Frågor om dessa arbeten ställs till trafikförvaltningen.

Påverkan på trafiken
Arbetet bedöms inte påverka trafik, resenärer eller närboende.

Dagar och tider
Veckorna 42 till 43. Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten. Under onsdag och torsdag 16 och 17 oktober utförs seismiska undersökningar. Det innebär att vi undersöker bergets kvalitet inför utbyggnaden av tunnelbanan. En serie mindre provsprängningar genomförs under dagtid mellan klockan 7 till 19. Sprängsignal ljuder före och efter utförd undersökning. Buller kan förekomma dagtid och vid tillfällen även nattetid.
_______________________________________________

Stomme byggs till Gullmarsplans östra biljetthall i Mårtensdal 
Vi förbereder den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen.
Tunnelbaneentrén kommer ligga i anslutning till kontorshuset som just nu byggs.

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.
____________________________________________

Installation av grundvattenrör i Söderort
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.