Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Arbeten på Gullmarsplan
Under veckorna 34 till 35 utförs förberedande arbeten på stationen, bland annat visst spårarbete. I Arenagången fortsätter balkmontage i taket under bussterminalen. I biljetthallen kommer den före detta Pressbyrån rivas och en skyddsvägg sättas upp.

Trafikförvaltningen utför visst arbete i biljetthallen. En ny försäljningsmodul ska byggas bakom den centrala hissen ut mot norra entrén. Frågor om dessa arbeten ställs till trafikförvaltningen.

Dagar och tider
Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten.

Påverkan för närboende och verksamma i området
Buller kan förekomma dagtid och vid tillfällen även nattetid.
_______________________________________________

Stomme byggs till Gullmarsplans östra biljetthall i Mårtensdal 
Vi förbereder den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen.
Tunnelbaneentrén kommer ligga i anslutning till kontorshuset som just nu byggs.

Påverkan på trafik
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.
____________________________________________

Installation av grundvattenrör i Söderort
Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Påverkan på trafik
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet kommer att pågå under veckorna 27 till 28 och från vecka 32 fram till och med slutet av september. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.