Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Fram till början på 2021 kommer vi att dra om och lägga nya ledningar i Nacka. Ledningsomläggningarna krävs för att vi ska kunna bygga tunnelbanans station Nacka.

Vi kommer att arbeta på flera platser runt den kommande stationen men arbetet kommer inte att pågå lika länge överallt. Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen, och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg. 

Ledningsomläggningarna utförs av Sveab på uppdrag av Region Stockholm.

De rosa markeringarna visar var vi arbetar med ledningar. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetstider
Arbetet utförs i huvudsak på vardagar under dagtid fram till början på 2021.

Påverkan på trafiken
Från måndag 12 oktober flyttar vi delar av arbetet med våra ledningsomläggningar till ett område på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. 

Arbetsområde ledningsomläggningar Vikdalsvägen 2020

Område på Vikdalsvägen som påverkas av ledningsomläggningarna.

Arbetet innebär risk för ökad köbildning, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt ombeds alla som har möjlighet att välja alternativa färdvägar och att undvika Vikdalsvägen i högtrafik. Var uppmärksam på skyltning på platsen och kör försiktigt. 

Även Nacka kommun har arbeten på Vikdalsvägen/Värmdövägen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete.

Avstängning gång- och cykelväg
Gångtunneln under avfarten från Värmdöleden är avstängd fram till slutet av 2020. Under avstängningen hänvisas gående och cyklister till alternativa gång- och cykelvägar, se karta och följ hänvisningsskyltar på plats.

Omledning gång- och cykelväg

Legend

Informationen uppdaterad 2020-10-09