Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Från mitten av juni 2020 till början på 2021 kommer vi att dra om och lägga nya ledningar i Nacka. Ledningsomläggningarna krävs för att vi ska kunna bygga tunnelbanans station Nacka.

Vi kommer att arbeta på flera platser runt den kommande stationen men arbetet kommer inte att pågå lika länge överallt. Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg. 

Ledningsomläggningarna utförs av Sveab på uppdrag av Region Stockholm.

De rosa markeringarna visar var arbetet med ledningar kommer att göras. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetstider
Arbetet utförs i huvudsak på vardagar under dagtid från juni 2020 till början på 2021.

Sprängningsarbeten
Nu pågår sprängningar vid Vikdalsvägen/Griffelvägen, i skogsområdet mellan stadshuset och Nacka Forum. Sprängningar kan ske på måndag-torsdag kl.10.00, 14.00 och 19.30, samt på fredagar kl.10.00.

I samband med sprängningar stoppas trafik på näraliggande vägar under max. 10 minuter. Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

För att få information inför varje sprängning kan du anmäla dig till sprängvarning via SMS.

Övrig påverkan på trafiken
Trafik kommer att ledas om och hastigheten kommer att sänkas förbi arbetena.

Avstängning gång- och cykelväg
Gångtunneln under avfarten från Värmdöleden stängs av från början av juli och fram till slutet av 2020. Under avstängningen hänvisas gående och cyklister till alternativa gång- och cykelvägar. Vi kommer att bygga en ny gång- och cykelväg upp till rondellen vid Vikdalsvägen som komplement men det kommer att ta ett antal veckor innan den är färdig. Tills dess finns en alternativ gång- och cykelväg som går under Vikdalsbron och upp mot Nacka Forum via Skvaltans väg.

Omledning gång- och cykelväg

Legend

Informationen uppdaterad 2020-08-11