Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i Stigbergsparken

Här ska vi bygga den nya stationen Sofia. Plattformen hamnar cirka 100 meter under parken och hissar tar resenärer mellan entrén och plattformen.

Aktuell bygginformation (uppdaterad 2020-07-02)
Nu pågår bergarbeten i Stigbergsparken vid Ersta trappor och Frans Schartuas trappor. De närmaste veckorna så görs både sprängningar och borrning vilket kan orsaka höga ljudnivåer i området. Bergborrning utförs på vardagar och kan ske mellan kl 07-19. Se tidplan nedan.
När vi spränger så förvarnar vi med ljudsignal och via SMS-tjänsten (se nedan). Sprängningar kan ske vardagar och i första hand följande tider: kl 11.00, 13.00 och 15.00.

Tidplan 
v 24–25  Borrning och sågning av berg
v 26–29  Sprängningar görs både vid Ersta trappor och Frans Schartuas trappor.Totalt görs ca 20 sprängningar.
v 28–30  Lastning av bergmassor och borrning/förstärkning av berg.
Juli–augusti Gjutning och montering av de nya eläntstationerna startar.

 Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm
.


Arbetsområden i Stigbergsparken

Karta över Stigbergsparken


Klicka på kartan för att se den i ett större format. 

Sms inför varje sprängning
Genom att anmäla ditt nr till vår sprängtjänst så får du ett sms 30 minuter innan varje sprängning. 
Anmäl dig här.

Arbeten under 2020
Nu börjar vi göra plats för den nya Station Sofia i Stigbergsparken. Stationen kommer att byggas cirka 100 meter under markytan med entré i parken. Under våren och sommaren görs markarbeten i parken och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget. (se karta

Arbetet omfattar schaktning, borrning, sprängningar och betongarbeten. Delar av de gamla murarna monteras ner och några träd kommer att fällas. Delar av murarna kommer att återanvändas i parkens framtida utformning. Under hösten gör Ellevio ledningsomläggningar längst med Folkungagatan och Tjärhovsgatan och kopplar in de nya elnätstationerna. 

Några träd vid Ersta trappor och Tjärhovsgatan har redan fälts och under året kommer fler träd att tas ner. Bland annat kommer några träd vid Ersta trappor behöva tas ner då dess rötter växer in under trappan dit en elnätstation ska flyttas. Även ett träd vid Frans Schartaus trappor kommer att tas ner. Avverkning görs med tillstånd från Stockholm stad och träden bedöms inte som skyddsvärda. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att fällas. Här finns en artikel om Station Sofia och förändringar i parken: Nu börjar förändringen av Stigbergsparken.

På bifogad karta framgår var vi kommer att arbeta under året. 
Under 2021 börjar arbetet med det djupa schaktet ner till den nya stationen. Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030.