Skip to main content

Arbeten vid Gullmarsplan

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå och en ny uppgång i Mårtensdal. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser bl a på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vi har nu inlett tungrivningsfasen för den yta som behövs för de nya hissarna. Till det arbetet har en kran kommit på plats på bussdäck. Det är betongdäck, väggar, grundläggning och stålkonstruktioner som ska rivas inom ytan för det som blir hisschakt till blå plattform. Rivningsarbeten kommer preliminärt pågå  till Q2 2021.

Arbeten vecka 45-46:
Mark- och installationsarbeten bussterminalen
Kompletteringar och besiktningsanmärkningar vid hissarna och trapporna
Arbete vid nytt bjälklag för gångbro under bussdäcket
Arbete med trappa mot Nynäsvägen
Arbeten vid södra befintliga trapphuset
Byggnation av två pelare vid spårnivå
Inplankning av arbetsområde norra delen av bussdäck
Rivningsarbeten vid kommande vertikalschakt, bussdäcksnivå
Kompletteringsarbeten vid byggöverfarten Tvärbanan
Uppbyggnad av skyddsvägg i biljetthallen kring gamla SL Center inför kommande rivning

Nattarbeten
Under en period (v 35-45) behöver vi arbeta natt för att anpassa stationen för de nya hissarna till Blå linje. På natten har vi möjlighet att bl a arbeta i spår då trafik inte förekommer. 
Arbetet inleds varje vecka natt mot måndag och pågår till natt mot fredag om inget annat meddelas. Närområdet kan uppleva störningar

Påverkan närmiljö
Närområdet kan uppleva störningar för vissa arbeten.  Natt- och helgarbeten förekommer. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Informationsmöte 
Tisdag 22/9  hölls ett digitalt informationmöte. Vi berättade då om arbetena på stationen och en ungefärlig tidplan. Här finns inspelningen i sin helhet och här som ett vanligt dokument Informationsmöte 22 sep. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-10-29