Skip to main content

Arbeten vid Norra Stationsgatan

Från ett arbetsområde vid Norra Stationsgatan bygger vi en arbetstunnel som ska leda fram till den framtida stationen Hagastaden.Klicka på bilden för att se den i större format.

20-09-16

Arbeten på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängning för arbetstunneln. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. Störande ljud kan uppstå när vi lastar och när vi backar med våra maskiner. Som bulleråtgärd har backsignalerna utrustas med ljuddämpare och vi ser över ytterligare åtgärder att dämpa buller. Arbetena görs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider
Bullrande arbeten pågår i huvudsak vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Andra typer av arbeten kan förekomma utanför dessa tider samt helger.

Sprängningar
Sprängningar kan förekomma vardagar klockan 07.05, 09.00, 10.50, 15.00, 18.00 och 21.50. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som nyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Spränginformation skickas ut med sms cirka 30 minuter före varje sprängning till de som registrerat sig för tjänsten. Du kan registrera ditt telefonnummer om du vill ha ett sms innan vi spränger.

Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer som kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader.  Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas.

Tidplan
Det kommer att ta cirka ett år att spränga ut Hagastadens arbetstunnel. Arbetsområdet vid Norra stationsgatan kommer att användas hela byggtiden för exempelvis transporter och uppställning av maskiner och material.

Påverkan på trafiken
Norra Stationsgatan kommer att vara öppen för gång-, cykel och biltrafik under hela byggtiden.