Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

 

Arbeten vid Sockenplan

Aktuellt i området
Arbete pågår med instängsling av vår etablering på platsen. Vi kommer även utföra markarbeten, trädnedtagning och bodetablering. Gångvägen vid gymnasiet kommer vara öppen under hela byggtiden. Tillfällig avstängning sker vid etableringen. Det gäller även andra vägar i närheten.

Trafikanordningar kommer placeras ut vid gång- och cykelvägen längs Enskedevägen.

Kommande veckor bygger vi inflitrationsbrunnar i området.

  • v 44-46 Sockenvägen
  • v 44-46 Dagövägen 
  • v 45-47 Enskedevägen (ännu oklart exakt vilken vecka)

Arbetet innebär att vi schaktar upp en yta för att få ned en nedstigningsbrunn samt utrymmen för slangar och kablar för vatten och el som behövs. Arbetet inleds med att vi sågar upp asfalt under ungefär en dag, därefter sker instatallationer och inkopplingar. Hela arbetet beräknas ta en vecka.

Arbeten under 2020
Under hösten arbetar vi med att komma i ordning på vår etablering vid gymnasiet. Vi kommer bland annat utföra schaktarbeten, ställa upp verkstadstält och containrar, lägga om ledningar och bygga en ny in/utfart för våra transporter som mynnar ut på Enskedevägen. Den kommer signalregleras. Inom planket ska vi sedan göra en stor grop.


Läs mer i Startinformation Sockenplan

Arbetstider
Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Arbetet får låta mer under dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Information
På denna sida beskriver vi vad som sker i området. Sidan är vår huvudsakliga informationskälla och uppdateras regelbundet med aktuella arbeten. När vi utför något särskilt arbetsmoment som kräver extra information, skickar vi sms till de som berörs i närområdet. 

Den 24 augusti genomfördes ett digitalt informationsmöte där vi presenterade våra kommande arbeten och en preliminär tidplan. I anslutning till mötet kunde man ställa frågor. De frågor som ej togs upp i mötet redovisas här Frågor och svar
Här finns presentationen som visades på mötet Sockenplan 24 aug. 


Störningar
Under byggtiden kommer vi utföra arbeten med jord- och bergschakt, spontning, tunneldrivning, vägbyggnation mm. Vissa arbeten genererar s k stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luften, t ex ljud från lastning och transporter. Läs mer här om hur vi hanterar störningar och vad du själv kan göra.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2020-10-27