Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  


Ledningsomläggningar på Dalvägen i Solna
Innan vi börjar med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden behöver vi flytta vattenledningar i marken. Ledningsomläggningar på Dalvägen i Solna börjar vecka 40 och beräknas pågå under hösten/vintern 2019. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. 

Påverkan på trafiken
Vägen är framkomlig för trafik under byggtiden men måste tillfälligt ledas om. Följ angiven skyltning.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.
____________________________________________________________________

Ledningsomläggningar på Industrivägen i Solna
Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Industrivägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. 

Påverkan på trafiken
Gång- och cykelväg kommer att vara avstängd under byggtiden.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå under oktober och november. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

____________________________________________________________________

Ledningsomläggningar på Repslagarevägen i Solna
Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Repslagarevägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. 

Påverkan på trafiken
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå under oktober och november månad. Arbetena utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

_____________________________________________________________________

Ledningsomläggningar på Åldermansvägen i Solna
Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Åldermansvägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner.

Påverkan på trafiken
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå under oktober och november månad. Arbetena utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

______________________________________________________________________

Geotekniska undersökningar i Norra stationsområdet
Vi påbörja geotekniska undersökningar i Norra stationsområdet.  Arbetet kommer tidvis att orsaka buller från maskiner.

Påverkan på trafiken
Bil- gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Vecka  43. Arbetena beräknas pågå cirka två veckor.