Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Solna, Gårdsvägen, markarbeten

Vi ansluter el och vatten till infiltrationsbrunnar för att hålla koll på grundvattnet inför kommande arbeten med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Arbetena kommer tidvis att orsaka buller från maskiner. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil- gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider 
Arbetena beräknas pågå till och med december månad, helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19. Återställningsarbeten görs i januari 2020.

Solna, Regnstigen, markarbeten

Vid vändplanen på Regnstigen i Rudviken ansluter vi el och vatten till infiltrationsbrunnar för att hålla koll på grundvattnet inför kommande arbeten med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Arbetena kommer tidvis att orsaka buller från maskiner. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil- gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider 
Arbetena beräknas pågå till och med december, helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19. Återställningsarbeten görs i januari 2020.

Solna, Industrivägen, ledningsomläggningar

Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Industrivägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Gång- och cykelväg kommer att vara avstängd under byggtiden.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå till och med december. Återställningsarbeten görs i januari 2020.

Solna, Repslagarevägen, ledningsomläggningar

Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Repslagarevägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. Arbetena utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå till och med december. Återställningsarbeten görs i januari 2020.

Solna, Åldemansvägen, ledningsomläggningar

Under oktober månad påbörjar vi arbeten med att flytta ledningar i marken på Åldermansvägen i Hagalunds industriområde. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. Arbetena utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19 och beräknas pågå till och med december. Återställningsarbeten görs i januari 2020.

Solna, Dalvägen, ledningsomläggningar

Innan vi börjar med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden behöver vi flytta vattenledningar i marken. Ledningsomläggningar på Dalvägen i Solna börjar vecka 40 och beräknas pågå under hösten/vintern 2019. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt- och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. Arbetena utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vägen är framkomlig för trafik under byggtiden men måste tillfälligt ledas om. Följ angiven skyltning.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19. Återställningsarbeten görs i januari 2020.