Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om våra arbeten för utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför.


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Arbeten i Stockholm, Norra Stationsgatan

20.08.05

Från ett arbetsområde vid Norra Stationsgatan bygger vi en arbetstunnel för tunnelbanan till Arenastaden.

Sprängningar kan förekomma vardagar klockan 07.05, 09.00, 10.50, 15.00, 18.00 och 21.50. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som nyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Spränginformation skickas ut med sms cirka 30 minuter före varje sprängning till de som registrerat sig för tjänsten. Du kan registrera ditt telefonnummer om du vill ha ett sms innan vi spränger. Arbetena görs av Subterra Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer som kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader. Våra arbeten kan även höras när vi borrar i berget och när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor.  Läs mer om vilka olika typer av ljud som kan uppstå när vi bygger tunnelbanan och hur du kan påverkas.


Det kommer att ta cirka ett år att spränga ut Hagastadens arbetstunnel. Arbetsområdet vid Norra stationsgatan kommer att användas hela byggtiden för exempelvis transporter och uppställning av maskiner och material.

Påverkan på trafiken
Norra Stationsgatan kommer att vara öppen för gång-, cykel och biltrafik under hela byggtiden.


Klicka för större format.

 

 

Arbeten i Solna, Rudviken

200805

Från ett arbetsområde vid Solnavägen görs förberedande arbeten för en arbetstunnel för tunnelbana till Arenastaden.

I början av vecka 33 kommer vi att påbörja arbetet med jetgrouting. Det innebär att vi borrar hål ner till berget och fyller på med cement under ett högt tryck. Det görs för att vi senare ska kunna spränga ut tunneln på ett säkert sätt. 

Dessa arbeten beräkans pågå under cirka fyra veckor. Störande ljud kan uppstå från de maskiner som används. Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret.

Arbeten pågår helgfri vardag kl 07.00-19.00 och görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Preliminär tidplan 2020
• Under sommaren görs spontarbeten och markförstärkning. Spontkonstruktionen hindrar vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ner till berget där vi senare kommer att spränga ut berg för arbetstunneln.
• I  augusti börjar vi arbeten med jetgrouting.

• Till och med slutet av november pågår arbeten med att gräva bort jordmassor.

• Containrarna tas bort i november
• Tidigast i slutet av året kan sprängningar för arbetstunneln börja.


Byggtiden för markarbeten och tunnelarbeten är cirka 1,5 – 2 år. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.


Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten.

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.

 

Öppet hus 26 mars
Det öppna hus vi planerat ha den i Solna bibliotek den 26 mars blev tyvärr inställt med anledning av coronakrisen. Du kan alltid ställa frågor om våra arbeten via vår kundtjänst eller på facebook.

 


Klicka för större format.

Nattarbeten vid Åkeshovs tunnelbanestation

Till och med 17 augusti utför vi nattarbeten vid Bergslagsvägen, invid Åkeshovs tunnelbanestation.

Nya tunnelbanan installerar nya växlar på spåren för att minska risken för störningar i trafiken när tunnelbanan har byggts ut. Arbetena görs nattetid och kan orsaka störande ljud när vi kapar räls, slipar och bygger om spåren. Arbetena görs av NVBS Rail på uppdrag av Region Stockholm.

Trafikpåverkan
Söderspåret stängs av vid Åkeshov 21 juni, klockan 22.10–00.40 samt 19–23 juli, klockan 22.10–00.40. Det medför begränsad trafik nattetid, framförallt mellan Alvik och Hässelby strand men även mellan Alvik och Hötorget. Sök alternativa resvägar på sl.se. Dagtid kommer trafiken fungera som vanligt. 

Arbetsområde Bergslagsvägen

Arbetsområde Bergslagsvägen