Hoppa till huvudinnehåll

Tack för värdefulla synpunkter på nya Gula linjen!

Samrådsmöte
Den 15 januari var sista dagen för samrådet för Gula linjen som ska byggas från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Vi har fått in cirka 290 synpunkter som är mycket viktiga i vårt fortsatta planeringsarbete. 

Utöver de synpunker som kommit via webbenkät och e-post besökte 300 personer våra öppna hus Solna och i Stockholm. Vi har också haft möten med fastighetsägare, intressegrupper, bostadsrättsföreningar och verksamheter som kommer att bli särskilt påverkade när tunnelbanan byggs. Kommunikationen är mycket viktig och vi kommer att ha fler möten med dem som berörs.

Buller oroar mest

Många som bor utmed den planerade sträckan är oroliga för buller och om det blir trafikstörningar, mest oroliga är boende vid Odenplan. Av dem har många synpunkter på hur den nya entrén på Karlbergsvägen är utformad. 
- Vi vill få igång en dialog och hitta lösningar som gör att vardagen kan fungera för de som bor och vistas i närområdet, både under byggtiden och när Gula linjen har börjat gå. Vi har fått in många bra synpunkter och flera av dessa kommer vi att titta närmare på i vårt fortsatta arbete. Bland annat utreder vi andra utformningar av den nya entrén på Karlbergsvägen mot Västmannagatan. De boende kommer att vara delaktiga i det arbetet, säger Malin Harders, projektchef. 

Alla synpunkter sammanställs

Flera förordar en annan sträckning av Gula linjen och är kritiska till att den inte går att förlänga söderut. I höstas fattade dock landstingsstyrelsen beslut om att den fortsatta inriktningen är att bygga det grunda läget vid Odenplan. 
- När vi har gått igenom alla synpunkter från allmänhet, fastighetsägare och remissinstanser kommer vi att sammanfatta och besvara dem i en samrådsredogörelse på vår webbplats www.nyatunnelbanan.sll.se. Ambitionen är att alla som lämnat en synpunkt ska hitta den och känna att den har blivit omhändertagen, säger Malin Harders

Samrådsredogörelsen kommer att ingå i handlingarna för järnvägsplan och miljötillstånd. Under 2016 kommer järnvägsplanen att ställas ut för granskning innan den fastställs av Trafikverket. Under våren kommer även tillståndsansökan, som reglerar bullervillkor och villkor för grundvattenpåverkan, att färdigställas och skickas in för prövning till mark- och miljödomstolen. 

Ta del av samrådsmaterialet på sidan Beslut och handlingar.

 

 

2019-01-29