Hoppa till huvudinnehåll

25 synpunkter från depåsamrådet

Samrådet om dragningen av den nya tunneln från depån i Högdalen till Gröna linjens Farstagren är nu avslutat.

Publicerad: 2019-01-21

Cirka 25 synpunkter kom in – varav ett fåtal från privatpersoner och bostadsrättsföreningar.
Det märks bland synpunkterna att det pågår mycket verksamhet i närheten av depån. Flera aktörer trycker på vikten av fortsatt god dialog och samverkan.

 – Det är ett komplicerat område, där det redan ligger mycket nedgrävt i backen. Vi kommer att bygga nära både fjärrvärme, el och vatten och att vi samverkar redan nu med andra aktörer är helt nödvändigt, säger Johan Bergstrand, projektchef för depåutbyggnaden.

Ny kunskap
Men samrådet handlar också om att få in ny kunskap och därmed kunna planera bättre:

 – Ett exempel är att vi har fått veta att det idag finns bullerproblem från tunnelbanetrafiken vid Lingvägen. Det uppstod när träd togs ner i samband med ett husbygge, enligt personen som skrivit till oss. När vi är klara kommer det att gå ännu fler tåg förbi där – och tack vare den här synpunkten kommer vi att titta på området och se hur vi kan göra, säger Johan Bergstrand.

Järnvägsplan klar i höst
Nu är nästa steg att sammanställa synpunkterna och se om det är något som medför större ändringar i hur spåren är planerade att dras. Arbetet med planeringen inför byggtiden och med järnvägsplanen går vidare under våren.

 – Jag tror att järnvägsplanen kommer att vara helt färdig och redo att skickas iväg från oss till Trafikverkets fastställelseenhet i höst, säger Johan Bergstrand.

Vill du veta mer om vad en depå är och om hur planerna ser ut när depån i Högdalen ska byggas ut? På vår Youtubekanal finns en film om depån.

2019-02-04