Skip to main content

Alla vägar går till Arenastaden

Arenastaden, visionsbild
Den nya stadsdelen Arenastaden i Solna är på stark frammarsch. Intill nationalarenan Friends och gallerian Mall of Scandinavia växer bostäder och inte minst tusentals arbetsplatser fram. Om några år kommer antalet resenärer till och från Arenastaden öka kraftigt och det ställer höga krav på kollektivtrafiken. 

Fastighetsbolaget Fabege äger över 90 procent av kontorslokalerna i Arenastaden. Idag arbetar cirka 15 000 personer här och år 2025 beräknas Arenastaden rymma 30 000 arbetsplatser. Dessutom planerar kommunen för ytterligare ca 2000 nya bostäder i området.  

-Vi har sedan fler år tillbaka ett bra samarbete med Solna kommun och Stockholms läns landsting för att förbättra pendlingsmöjligheterna för alla som jobbar i området.  Under de närmaste åren kommer stora arbetsgivare som Telia, Siemens och SEB flytta in och för många anställda kommer det att innebära en förändring i sättet att resa till och från jobbet, tror Charlotte Liliegren, affärsutvecklare på Fabege. 

Nya resvanor
Enligt Charlotte Liliegren är goda möjligheter till pendling en av de viktigaste frågorna för företagen som etablerar sig i Arenastaden. Många är vana vid att ta bilen till jobbet men när staden förtätas minskar utrymmet för bilarna. Det finns också pengar att tjäna på att effektivisera resandet och minska lokal- och parkeringskostnader.  I Arenastaden är alla nya kontorsbyggnader miljöcertifierade och Fabege fick under 2015 pris för sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med forskare på KTH har Fabege låtit medarbetarna göra en resvaneundersökning och en handlingsplan har tagits fram för att öka medvetenheten om hållbart resande. Flera av de stora företagen som är på väg att flytta till Arenastaden genomför nu resvaneundersökningar: 


-Många väljer att undersöka personalens resmönster för att i ett tidigt skede säkerställa bra resande för de anställda ur ett tid-, miljö och hälsoperspektiv. Vi tror att när företag genomför en flytt skapas ett tillfälle för många att byta resvanor, säger Charlotte Liliegren.

Levande stadsdel
Med sin blandning av arbetsplatser, bostäder, service och evenemang utvecklas Arenastaden till en levande stadsdel som lockar många besökare, även utanför Stockholmsregionen. Redan nu finns goda pendlingsmöjligheter till Arenastaden med buss, tvärbanan och pendeltåg. År 2017 invigs Citybanan och då kommer pendeltågen att gå både oftare och punktligare. Efter ytterligare några år kommer resenärerna att kunna ta sig från Odenplan till Arenastaden med den nya tunnelbanan.

Just nu pågår en översyn om exakt var stationen i Arenastaden ska ligga och var den ska ha sina uppgångar.

-Ju bättre vi planerar innan vi börjar bygga, desto bättre tunnelbana får vi. Den placering av stationen som vi tidigare tittat på har visat sig vara dålig ur marksynpunkt. Därför vill vi flytta stationen så att den hamnar helt i berg, det förenklar bygget och gör det billigare säger
Malin Harders, landstingets projektchef för tunnelbana till Arenastaden. 

Viktigt med många vägar in och ut
Med bytesmöjligheter mellan tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar blir Arenastaden en ny knutpunkt i stockholmsregionen.  Manne Schmitz, som är samhällsplanerare på landstinget, menar att en ökad tillgänglighet till området bidrar till att de olika trafikslagen blir mindre störningskänsliga. 

- Kollektivtrafiken blir mindre känslig för förseningar eller stopp i trafiken om det finns flera vägar till och från en stadsdel, säger Manne Schmitz.


 

2019-01-29