Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler känner till depåutbyggnaden i Högdalen

dagens depå i Högdalen
Under våren har 900 personer i Enskede, Farsta och Bandhagen kontaktats om utbyggnaden av Högdalsdepån.

Attitydundersökningen handlar om inställning till utbyggnaden, oro för byggtiden och om den information som landstinget har skickat ut. En motsvarande undersökning gjordes i maj 2016 och sen dess har kännedomen ökat ordentligt. Då var det en av tio som sa att de känner till utbyggnaden väl, nu är det var fjärde tillfrågad.

 - Depåutbyggnaden tillhör den lite okända delen av nya tunnelbanan, men det håller på att förändras. Bara under förra året hade vi två samråd med flera Öppet hus. Detta i kombination med att vi skickat tryckta och digitala nyhetsbrev till boende och företag i närområdet har gett resultat. Det är roligt att mätningen visar att informationen verkligen nått ut, säger Anna Reimby, kommunikationsansvarig.

Ungefär var tredje minns att de fått information från landstinget om depåutbygganden, vilket är en ökning från var femte i den förra undersökningen.

Viktigt med depå för nya tåg

Utbyggnaden av depån i Högdalen må vara lite dold, men den är en mycket viktig del av landstingets stora satsning på ny tunnelbana. När tunnelbanan byggs ut behövs nya tåg och med det även mer kapacitet för att ta hand om tågen – serva, reparera och parkera dem. Allt det görs i en depå och som en del av utbygganden av tunnelbanan ska den befintliga depån i Högdalen i södra Stockholm byggas ut med nya uppställningsspår och verkstadsplatser. 

Nya spår när Hagsätragrenen blir Blå linje

Idag går spår från depån till Hagsätragrenen. De blir kvar, men när Hagsätragrenen i framtiden blir en del av Blå linje behövs även nya anslutningsspår från depån till Farstagrenen på Grön linje. De spåren kommer att ligga i en bergtunnel som ska sprängas ut och det är det arbete som kommer att märkas mest för de som bor eller arbetar i området ovanpå.

 - Det är bra och viktigt att allt fler känner till oss, eftersom vi planerar att börja bygga i slutet av nästa år. Vi ser också att många är positiva till utbyggnaden och tycker att informationen kring detta är bra och tydlig, säger Camilla Alström, tf projektchef.

Byggstarten är planerad till slutet av 2018, under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd då är på plats. Byggtiden är ca fem år.

Läs hela undersökningen.

2019-01-29