Skip to main content

Arbete behövs för att kunna börja bygga

Innan arbetet med att spränga ut tunnlar kan starta krävs en hel del förberedande arbeten - allt från markundersökningar till att förbereda arbetsområden och flytta på ledningar.

Markundersökningar pågår i både Järfälla, vid depån i Högdalen och i Hagalund. I Stockholm och i Nacka pågår ledningsomläggningar på flera ställen just nu och efter årsskiftet påbörjas samma slags arbeten i Järfälla:

- För att vi ska komma åt att bygga våra arbetstunnlar behöver vi lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten, förklarar Åsa Kledzik, projektledare för förberedande arbetena i Barkarby.

Ny biljetthall största jobbet

Det största förberedande arbetet som pågår är bygget av råstommen till den nya biljetthallen i Mårtensdal i Hammarby sjöstad:

- Den här veckan har vi börjat spränga ut det kommande rulltrappsschaktet, nu byggs de 15 översta metrarna. Så småningom kommer vi att spränga ut resten av schaktet nerifrån plattformen och uppåt och koppla samman schakten, säger Anna Sandahl, projektchef för nya tunnelbanan i söderort.

Smart karta bra verktyg

Alla pågående arbeten som syns och märks eller som påverkar omgivningen finns på en interaktiv karta. Just nu är det enbart Depå och tunnelbanan till Nacka och söderort som har den typen av arbeten igång, men de övriga kommer att ha kartan på respektive webbplats när sådana arbeten startar.

- Kartan är ett jättebra verktyg, vi kan väldigt exakt sätta ut var arbetet är någonstans och snabbt uppdatera om det blir förändringar. Här finns allt från arbeten som håller på bara några dagar till stora arbeten som tar flera månader, berättar Mathias Brink, ansvarig för nya tunnelbanans webbplats. 

2019-01-29