Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstunnel vid Hammarby Fabriksväg

Arbetstunnel, station Hammarby kanal
På en obebyggd tomt längs med Hammarby Fabriksväg – där planeras arbetstunneln som behövs för att bygga station Hammarby Kanal få sin mynning.

- Det är ett väldigt bra läge som gör att vi snabbt kommer ut på Södra länken med massorna från tunneln och vi slipper köra lastbilar genom bostadsområden, säger Martin Hellgren, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka och söderort. 

En arbetstunnel per station

Det behövs en arbetstunnel till varje station för att utbygganden ska gå så snabbt som möjligt. Alla andra arbetstunnlar för tunnelbanan till Nacka och söderort har varit klara länge, men det har varit svårt att hitta ett bra läge för arbetstunnel till station Hammarby Kanal, som kommer ha uppgångar på båda sidor om kanalen.

- Det finns flera anledningar till det. En är att det är så tätt befolkat på båda sidor om kanalen, en annan att det är besvärliga markförhållanden här. Vi har också behövt ha en dialog med tomträttshavaren om att få tillgång till marken på den här tomten.

Snart dags för samråd

På onsdag startar samrådet för utbygganden till Nacka och söderort. Då kommer bland annat detaljerade bilder och kartor av arbetstunneln att finnas här på webben. 

- Arbetstunneln blir slutgiltigt beslutad i och med att järnvägsplanen fastställs, men detta läge är det enda som vi jobbar vidare med nu, säger Martin Hellgren.

 

2019-01-29