Hoppa till huvudinnehåll

Att bygga tunnelbana kräver dialog

Kvinna i rött i en kontorsmiljö
En bra dialog med fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare är mycket viktigt i stora infrastrukturprojekt. Det gäller inte minst nu när vi ska bygga ny tunnelbana i Stockholm. 

Karin Björkén Recica är fastighetshandläggare på förvaltning för utbyggd tunnelbana och ansvarig för fastighetsfrågor och omgivningspåverkan för sträckan Akalla-Barkarby. Projektet är i planeringsskedet men dialogen med berörda fastighetsägare är redan i full gång.

Många möten med människor

- Att ansvara för fastighetsfrågorna innebär att jag träffar väldigt många människor och berättar om våra planer för den nya tunnelbanan och hur respektive fastighet berörs, förklarar Karin Björkén Recica.  Men framförallt hämtar jag och mina kollegor in kunskap om vilken verksamhet som finns i berörda fastigheter och vad vi behöver tänka på både i planeringsarbetet och under byggskedet för att vardagen ska fungera så bra som möjligt för alla.

Möten med fastighetsägarna genomförs ofta tillsammans med projektets planhandläggare och är då också en del av samrådsprocessen. Alltså den process som innebär att vi tar in synpunkter från de som berörs av utbyggnaden och arbetar in dessa i våra planer så långt det är möjligt.

Arbetsmöte

Fastighetshandläggare Karin Björkén Recica i samtal med Emil Pettersén, projektledare station Barkarbystaden och Åsa Malmborg planhandläggare.

Värnar extra om skolorna

Inom den planerade sträckan Akalla - Barkarby finns ett 30-tal fastighetsägare som projektet har direktkontakt med. Här ingår flera skolor och förskolor.

- Skolorna värnar vi lite extra om. Här handlar det ju om barn, säger Karin Björkén Recica. Vi för en dialog med skolledningarna om hur vi ska kommunicera före och under byggtiden och hur vi från projektet kan stödja skolledningen i deras kommunikation ut till föräldrar och barn.

Fastighetsfrågorna ska hanteras lika

Förutom att arbeta med fastighetsfrågorna för sträckan Akalla-Barkarby har Karin Björkén Recica också ett ansvar att med övriga fastighetshandläggare se till att fastighetsfrågorna hanteras lika för alla utbyggnadssträckorna.

- Just nu arbetar vi med samordningsfrågor för hur vi ska arbeta under byggskedet. Här gäller det att vi hittar ett arbetssätt som bidrar till att fastighetsägarna känner sig trygga och vet vad och när olika saker ska hända, berätta Karin Björkén Recica. 

Karin Björkén Recica har flera års erfarenhet av andra stora infrastrukturprojekt. Senast arbetade hon med fastighetsfrågorna i samband med byggandet av Spårväg City i centrala Stockholm.

-Det finns många likheter mellan projekten, men nya tunnelbanan är ett mycket större projekt och här får jag möjlighet att lära en hel del nytt, vilket är kul, säger Karin Björkén Recica. 

Karin Björk Recica

Karin Björkén Recica tycker att det bästa med jobbet är att få träffa så många olika människor.

En bra dialog

Det bästa med jobbet är att få träffa så många olika människor tycker Karin Björkén Recica.  Att hitta vad som är viktigt för var och en och att få till en bra dialog. Hon brinner också för avtalsarbetet och att gå in i de juridiska frågorna.

När Karin Björkén Recica inte är på jobbet reser hon gärna tillsammans med familjen, och alltid till nya platser. Ibland kan hon inte låta bli att titta på nya infrastrukturprojekt på andra ställen i världen.

- Senast var vi till Köpenhamn och då tittade vi på utbyggnaden av Köpenhamns tunnelbana. Jag kunde inte låta bli att fundera hur de hade gjort med fastighetsfrågorna, säger Karin och ler.

 

2019-01-29