Hoppa till huvudinnehåll

Depås kompletterande samråd avslutat

Den 23 december avslutades det kompletterande samrådet som gällde förslag på ny arbetstunnel. Nu ska alla synpunkter och yttranden sammanställas.

Drygt 30 skriftliga synpunkter har kommit in under samrådsperioden som pågick 5 - 23 december, cirka 20 från myndigheter och andra remissinstanser och 10 från allmänheten. Det kompletterande samrådet gällde förslaget om en norrgående arbetstunnel under jord, mellan Örbyleden och den planerade underjordiska uppställningshallen. Det nya förslaget gör det enklare att snabbt forsla bort byggmassorna.

Alla handlingar hittar du här.

2019-01-29