Skip to main content

Brev om besiktningar i Barkarbystaden

Inventering, besiktning, illustration
När tunnlarna byggs kan det uppstå vibrationer ovan jord. Därför görs besiktningar före och efter utbyggnaden av tunnelbanan.

Publicerad 2020-05-14

I dagarna får ett antal hushåll och verksamheter i Barkarbystaden erbjudande om besiktning. Detta är inför att arbetet med utbyggnaden av Blå linje fortsätter och så småningom närmar sig Barkarbystaden. 

– Den som får erbjudandet bestämmer själv om den vill ha sin bostad besiktad, men som fastighetsägare känns det ofta tryggt att veta hur läget ser ut innan tunnelbanebygget, säger Kent Kling, projektledare för besiktningarna. 

Kent Kling

- Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer med tanke på covid-19 och besiktningsföretaget har säkerhetsrutiner för att skydda boende, fastighetsägare och verksamhetsinnehavare.

Besiktningen tar 10 till 15 minuter och går ut på att dokumentera alla synliga sprickor i ett protokoll. Efter besiktningen skickas en kopia av protokollet till fastighetsägaren. För bostadsrättsföreningar skickas protokollet till styrelsen. 

– När vi har byggt klart i området gör vi en efterbesiktning för att identifiera förändringar, förklarar Kent Kling.

Här kan du läsa mer om besiktningar.

2020-05-14