Skip to main content

Gula linjen ritar om ventilationssystemet

tunnelbana
Med färre schakt, andra slags fläktar och genom att ta ut frånluften via tryckutjämningsschakten även vintertid går det att bygga ett mycket billigare ventilationssystem för Gula linjen.

Sedan i våras har hela ventilationssystemet på den kommande tunnelbanan mellan Arenastaden och Odenplan utretts. Nu finns en ny lösning som minskar byggkostnaden med 75 miljoner kronor, bland annat genom att slippa bygga ett par djupa schakt och ett torn.

 Det här är jättebra! Vi jobbar ständigt med att hitta förbättringar och smartare lösningar och på det här sättet klarar vi de mål vi har för partiklar – samtidigt som vi minskar kostnaden med många miljoner kronor säger Malin Harders, projektchef för Gula linjen.

Den nya lösningen innebär att det blir ett helt nytt system. Flera delar av ventilationsanläggningen kan tas bort, som frånluftstornet som planerades vid Fogdevreten i Solna.

 Med den här lösningen behövs inte tornet. Förutom allt annat som är bra med det här blir det även som en bonus för de som varit oroliga för utsläpp från frånluftstornet, säger Malin Harders.

Partiklarna som uppstår när tunnelbanetågens hjul slits mot rälsen kommer att fördelas i hela systemet, men liksom i den tidigare lösningen uppfylls miljökvalitetsnormen vid alla utsläppspunkter. Även inriktningsmålen för luften på plattformarna blir uppfyllda.

Arbetet med att se över hela ventilationssystemet på Gula linjen är inte helt färdigt, utan kommer att fortsätta under hösten. 

 

2019-01-29