Skip to main content

Här hamnar entréerna – om det blir en station i Hagalund

Planerade stationséntréer i Hagalunds industriområde
Planeringen för Gula linjen går vidare och nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

- Man kommer att kunna komma upp på bägge sidorna om järnvägen,  berättar Malin Harders, projektchef för utbyggnaden till Arenastaden.

- Entréerna placeras så att de passar bra in i de planer som Solna stad har för att bygga bostäder i anslutning till Hagalunds industriområde, 

Med början 9 januari visas förslaget upp i ett utökat samråd och från den dagen finns alla handlingar tillgängliga här på webben.

Plan för nya fler bostäder

Solna stad har stora planer för Hagalunds industriområde och det var kommunen som i våras övertygade Sverigeförhandlingen om att ta med en station i Hagalund i den pågående förhandlingsrundan.

- Utvecklingen går snabbt framåt i Hagalund, och varje del som faller på plats i tunnelbaneutbyggnaden visar att vi närmar oss målet om fler bostäder och bättre kommunikationsmöjligheter, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Beslut i år

Ett besked från Sverigeförhandlingen om det blir en tunnelbanestation i Hagalunds industriområde väntas under 2017.

- Vi jobbar vidare som om vi hade ett beslut. Det måste vi göra för att ha någon möjlighet att kunna bygga stationen i Hagalund samtidigt som vi bygger resten av Gula linjen, säger Malin Harders.

Samrådet pågår 9 – 22 januari och omfattar utöver stationslägen i Hagalunds industriområde även arbetstunnlar i Hagalund och  vid Norra Stationsgatan. 

 

2019-01-29