Hoppa till huvudinnehåll

Högre växel i Barkarby i höst

Veddesta
Det har jobbats för fullt i Barkarby i sommar. Inför hösten ligger fokus på att spränga ut arbetstunnlarna.

Publicerad 2019-08-16

Det är arbetet med tre arbetstunnlar för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby som har pågått under sommaren. Under byggtiden används de för att transportera personal, maskiner och bergmassor mellan markytan och spårtunnlarna som sprängs ut under jord.

– Det känns väldigt kul att produktionen går framåt och att vi för varje dag tar ett steg närmare en färdigutbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby. Just nu driver vi tunnel i Veddesta industriområde och från ett befintligt bergrum vid Barkarbyfältet, säger Martin Brantberger, projektledare.

Martin Brantberger

I Veddesta industriområde har 10 meter tunnel vuxit fram och på Barkarbyfältet har det sprängts ut 25 meter av den ena av två tunnlar.

– På Barkarbyfältet vid landningsbanan har vi under sommaren grävt oss ned till berget och kommer snart att påbörja sprängningsarbetena för den tredje tunneln.

I höst kommer arbetena främst att ha fokus på utsprängning av arbetstunnlarna.

– I samband med dessa arbeten följer vi som alltid de krav som finns på buller och vibrationer. Vi avser även att fortsätta med den positiva dialog som vi hittills haft med de närmast berörda i anslutning till arbetsplatserna, avslutar Martin Brantberger. 

Vill du veta mer?
I vår klickbara karta kan du läsa mer om alla våra aktuella arbeten. Du som bor i närheten av våra arbeten kan få ett sms innan vi spränger. Läs mer om vår sms-tjänst.

 

2019-08-26