Hoppa till huvudinnehåll

Ingen arbetstunnel vid Färgarplan

Karta över Södermalm, tunnelbana till Nacka och söderort.
Nu har resultaten från senhöstens provborrningar vid Färgarplan på Södermalm analyserats. Det visar sig att djupa lerlager gör Färgarplan till ett olämpligt läge för den arbetstunnel som behövs när den nya tunnelbanestationen under Hammarby kanal ska byggas. 

Under samrådet hösten 2015 presenterades två alternativa lägen för arbetstunnelmynningen, vid Färgarplan och i södra änden av Katarina Bangata. Nu visar det sig att det är alltför tekniskt komplicerat och dyrt att bygga på Färgarplan. Katarina Bangata kvarstår som alternativ, men Landstinget jobbar också med andra möjliga lösningar.

- Ett alternativ som vi håller på att utreda nu är att använda oss av samma arbetstunnel som för station Sofia, med tunnelmynning vid Londonviadukten, berättar Martin Hellgren, projektchef för utbyggnaden till Nacka och söderort. 

Samråd under våren

En fördel med att använda den arbetstunneln skulle vara att byggtrafiken kommer ut direkt på Stadsgårdsleden och väg 222, när massorna ska transporteras bort. Men den långa vägen från Londonviadukten hela vägen till Hammarby kanal kan påverka tidsplanen negativt. 

Analyserna av provborrningarna vid södra änden av Katarina Bangata är ännu inte klara, men de preliminära resultaten visar att det tekniskt är möjligt att bygga en arbetstunnel där.

Arbetet med att bestämma vilket som är det bästa läget för den här arbetstunneln beräknas vara klart senast till det samråd som ska hållas under våren.  

Den nya tunnelbanan till Nacka och söderort är en elva kilometer lång tunnel i berg som byggs ut från Kungsträdgården. Provborrningar har gjorts längs hela sträckan sedan våren 2015 och fortsätter under första kvartalet 2016.

Tunnelbana till Nacka och söderort.

2019-01-29