Skip to main content

Klart med nytt trafiknav i Barkarby

Karta över entreer till Station Barkarby

Nu har Järfälla kommun gett grönt ljus för den kommande tunnelbanestationen Barkarby. Det gör att stationen kan bli ett nav för resenärer i kollektivtrafiken.

Det är två detaljplaner som nu vunnit laga kraft, Veddesta etapp I och III. De gör att Barkarby station kan bli en central bytespunkt för kollektivtrafikresenärer om några år, med möjlighet till byten mellan tunnelbana, bussar, pendeltåg och regionaltåg.

Tunnelbanestationen Barkarby, som ska byggas i anslutning till den nuvarande pendeltågsstationen, får två uppgångar. Den ena vid stationen och den andra i det som idag är Veddesta industriområde, nära det sjukhus som också ska byggas.

- Det känns riktigt bra att vi nu kan få bygglov för uppgångarna till stationen som vi planerat för här i Veddesta. Det är alltid ett orosmoment att inte veta säkert om vi kan fortsätta enligt tidplan, säger Anna Nylén, projektchef för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.
- Arbetstunneln i Veddesta är klar, så nu spränger vi ut spårtunneln och bland annat en servicetunnel och snart är det dags för själva stationen.

För Barkarbystaden, som också får en tunnelbanestation, är detaljplanerna som berör stationen och de två uppgångarna redan fastställda.

2020-06-18