Hoppa till huvudinnehåll

Kraften i stenen

Stenblock
Att Iréne Vestman har ett särskilt förhållande till sten märks tydligt. Hon pratar om den med respekt och menar att man inte får underskatta kraften i sten.

- Stenen bildades för 920 miljoner år sedan och har nu plockats upp ur berget för att stå här utan skydd i väder och vind. Den måste behandlas varsamt om än med kraftfulla medel. Den måste mogna och förstå att den nu står ovan mark. Så småningom ska den ner igen under mark, i bearbetad form.

Tecken i sten

Iréne Westman är en av de konstnärer som vann tävlingen om att utforma en av de nya tunnelbanestationerna och hennes station är Barkarby station. Trots att själva stationen ännu inte har börjat byggas pågår arbetet med konstverket för fullt.

- Stenarbeten måste göras tidigt i planeringen av tunnelbanestationen, berättar Iréne Vestman.

Hennes konstverk, Nät under mark. Jordad linje, består av fem skulpturer uttagna ur ett och samma stenblock i granit. Skulpturerna ska formas till tre meter höga tecken - till viss del inspirerat av hennes uppväxtplats på Höga Kusten - och skrift- och bildspråk från Egypten. Med tanke på att skulpturerna väger flera ton krävs förstärkningar i plattformarna. I det arbetet har hon ett nära samarbete med konstruktörer och arkitekter.

Iréne Vestman

Iréne Vestman

Skapandet sker utomhus

Under våren pendlar Iréne Vestman mellan hemmet i Stockholm och Konstnärernas kollektivverkstad i Hamburgsund i Bohuslän där själva skapandet äger rum. På en utegård tronar de närmare tre meter höga och 6–7 ton tunga stenblocken.

- Beroende på väder och vind klättrar jag upp och ner på en stege för att betrakta stenen i olika vinklar och se hur den ska formas.

Med skolkrita och marmorstift tecknar hon direkt på stenen som sen sågas och klyvs.

Viktig kontakt

Just nu arbetar Iréne Vestman med konstverken på en betongplatta som är fem gånger sju meter och som hyser en skulptur i varje hörn och bildar en känsla av rum.  Detta gör hon för att hålla kontakten mellan skulpturerna under arbetet.

- Alla stenarna är olika så det gäller för mig att hitta vilken skulptur som bor i vilken sten, förklarar Iréne Vestman.

Mycket arbete och funderingar kvarstår. Färgprover ska tas fram, proportioner på de olika delarna bestämmas, reliefer ska modelleras.

- Det är arbeten jag får försjunka djupare i medan stenarna vilar, avslutar Iréne Vestman.

2019-01-29