Hoppa till huvudinnehåll

Lågt grundvatten och tunnelbygge – hur går det ihop?

Karl Persson om nya tunnelbanan och låga grundvattennivåer
Även denna sommar kan präglas av torka och lågt grundvatten. Då är det extra viktigt att Karl Persson har koll på grundvattnet.

Publicerad: 2019-05-28
Förra sommaren var extrem. Den sticker ut bland de mätningar vi gjort, säger Karl Persson, samordnare för miljötillstånd på nya tunnelbanan.

Enligt nya rapporter talar mycket för att vi kommer se liknande problem med låga grundvattennivåer som förra sommaren.

Hur påverkas grundvattnet av arbetet med nya tunnelbanan?
 När vi spränger nya tunnlar läcker det alltid in vatten i sprickor i berget. Vi tittar då på hur mycket som läcker in och gör regelbundna mätningar av grundvattnet för att se till att nivån inte sjunker för mycket.

Med sjunkande grundvatten finns risken för sättning, att marken sjunker. Det kan i värsta fall leda till skador på byggnader och ledningar. Men genom våra noggranna mätningar har vi koll så vi kan vidta åtgärder innan det gått så långt.

Blir det extra viktigt att ha koll på när grundvattnet redan är lågt?
– Ja, om grundvattnet redan är lågt blir magasinen känsligare för påverkan från tunnlarna. Men vi har alltid en omfattande kontroll på grundvattnet och är väl förberedda för alla tänkbara väder.

Så vad kan man göra om grundvattnet sjunker?
Vi använder en metod för att täta som kallas injektering, där vi gör borrhål i berget framför tunnelfronten när vi bygger och sedan trycker in cement, för att täta de sprickor som kan finnas. I de fall där grundvattennivån påverkas så leder vi ner nytt dricksvatten i särskilda brunnar, så kallad infiltration, för att kompensera de låga nivåerna.

Infiltrationsskåp för att fylla på grundvattnet

Infiltrationsskåp. Här leds nytt vatten ner när grundvattennivån är för låg.

Hur stora mängder rör det sig om?
 Det är inga stora mängder, det räcker att fylla på med en vanlig trädgårdsslang. De större magasinen i regionen, som Stockholmsåsen, påverkar vi inte alls.

Hur kan ni veta var grundvattnets naturliga nivå ligger?
 När arbetet med nya tunnelbanan startade för fem år sedan började man göra mätningar i de aktuella områdena och vi använder oss också av tidigare mätningar som andra aktörer gjort. Utifrån det hittar vi de naturliga nivåerna.

2019-05-29