Hoppa till huvudinnehåll

Lasttest igång på Blasieholmen

Blasieholmen
Hur låter det när stenmassor lastas på ett fartyg? Och låter det mer eller mindre än lastbilstransporter? Det testas just nu på Blasieholmen i centrala Stockholm.

Publicerad 2019-10-22

Det är fyllnadsmassor som ligger kvar i en arbetstunnel från bygget av Blå linje på 70-talet som just nu fraktas från tunneln till fartyget Riona vid museikajen. Där hälls massorna ner i fartyget för att testa hur mycket det låter och hur mycket omgivningen påverkas. 

Testet pågår några dagar under vecka 43. 

– Idag var första dagen. Det låter en del och det ska bli spännande att se utvärderingen av testet så småningom. Det kommer att vara en av flera faktorer som avgör hur bergmassorna ska transporteras. Tid, ekonomi och möjlighet att hitta bra mottagningshamnar påverkar också. Testet blir ett underlag när vi ska handla upp och ställa krav på en framtida entreprenör, säger projektchef Andreas Burghauser.

Tidigast runt årsskiftet 2020/2021 kommer bergmassor att börja tas ut på Blasieholmen. 

Läs mer om testet. 

 

2019-10-23