Skip to main content

Lika många tåg som idag

Människor i tunnelbanan
En av de största förändringar som gjorts av planerna för nya tunnelbanan i år är att Gula linjen ska gå vidare från Odenplan och söderut – på samma spår som Gröna linjen.

En förutsättning för att kunna köra med genomgående trafik på Gula linjen är att det inte påverkar tunnelbanetrafiken västerut negativt. De utredningar och trafikanalyser som gjorts visar att det är möjligt genom ny planering av trafiken och genom att bygga ett nytt vändspår vid Åkeshov:

- Alla resenärer i västerort kan känna sig trygga med att tunnelbanan kommer att fungera väl, även när vi har byggt ut, det blir inga stora förändringar, säger Malin Harders, projektchef för Gula linjen.

- Vi klarar trafiken till västerort med god marginal fram till 2030, som är så långt som trafikförvaltningens mer detaljerade planering sträcker sig.

Inga förändringar i Västerort

Från Hässelby, Vällingby och Åkeshov blir det inga förändringar alls i antalet avgångar i maxtimmen (kl. 8-9 på morgonen) när Gula linjen börjar köra. För resenärer som kliver på i Alvik blir det något färre avgångar. Det gör att man kan få vänta 10-20 sekunder längre på nästa tåg. Idag är det 2 minuter och 20 sekunder mellan tågen. 

Det är idag trångt på en del tåg och betydligt luftigare på andra i rusningstrafiken från Västerort. Det beror på att tågen avgår med ojämna mellanrum. Genom att planera om så blir belastningen på tågen jämnare – och trängseln därmed mindre.

Direkt från söderort och Solna

Anledningen till förändringen i västerort är att Gula linjen knyts ihop med söderort, genom att dela spår med Gröna linjen söder om Odenplan.

- Det kommer att underlätta för alla resenärer som ska åka från Arenastaden mot T-centralen och söderut. Och bor du i söderort kommer du att kunna resa direkt till Karolinska och Arenastaden, där många jobbar. Det blir en stor förbättring för många resenärer, säger Malin Harders. 

2019-01-29