Skip to main content

Liten pinne med stor betydelse

Sättningsdubb
På många platser där tunnelbanan ska byggas ut installeras sättningsdubb ­– ett av flera hjälpmedel för att hålla koll under byggtiden.

Publicerad: 2018-03-27

En sättningsdubb är en liten metallpinne som borras in i sockeln på en byggnad. Med hjälp av den kan man göra mätningar och i god tid upptäcka en sättning – en långsam, sjunkande rörelse i byggnaden. Sättningar kan ske om grundvattennivåer sjunker eller på grund av tung belastning, om marken består av lera. Då riskerar vissa byggnader att få sprickor, beroende på hur de är grundlagda.

Fördelas ut jämnt
– När vi bygger tunnlar kan vi påverka grundvattennivåerna och då finns det risk för sättningar. Därför måste vi hålla koll, säger Ingrid Olofsson, som jobbar som tillståndshandläggare på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Ingrid Olofsson

– Dubbarna fördelas ut jämnt i områden med sättningskänsliga byggnader och det kan bli så att grannen får dubb på sitt hus men inte du.

Mäts kontinuerligt
Mätningarna av sättningsdubbar görs med noggranna instrument flera gånger per år. För att kunna följa upp och identifiera både pågående och nya sättningar görs mätningar före, under och efter byggtiden.

– Vi mäter också sättningar direkt i marken och håller koll på grundvattennivåerna. Sänkta grundvattennivåer är en förvarning om att sättningar kan ske och då kan vi åtgärda det innan det blir några skador på byggnader, säger Ingrid Olofsson.

– Till exempel kan vi täta tunnlarna ännu mer eller via brunnar tillföra nytt grundvatten, det som kallas infiltration.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar inför byggtiden? Vi har sidor för dig som är fastighetsägare där du kan läsa mer.

2019-02-04