Hoppa till huvudinnehåll

Miljötillstånd för Gula linjen prövas i vår

Nu har mark- och miljödomstolen i Nacka kungjort målet om tunnelbanan till Arenastaden - Gula linjen.

Fram till den 6 oktober 2017 kan sakägare och andra yttra sig, alltså lämna synpunkter i målet. Huvudförhandlingen planeras till februari 2018 och domen beräknas komma före utgången av april.

 - Det här är ett bra och viktigt besked för oss. Domen från mark- och miljödomstolen tillsammans med en lagakraft vunnen järnvägsplan är förutsättningar för att vi ska kunna börja med de stora arbetena under nästa år, säger projektchef Malin Harders.

Det som domstolen ska pröva är den bortledning av grundvatten som alltid behöver göras när man bygger djupa bergtunnlar. Men för många som bor i närheten av utbyggnaden är det också viktigt att domstolen sätter villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa.

Kungörelsen hittar du på domstolens hemsida

Du kan läsa mer om hur byggtiden påverkar omgivningen under fliken Byggtiden här på webben.

Alla handlingar som hör till miljödomsansökningarna hittar du under Beslut och handlingar.

2019-01-29