Hoppa till huvudinnehåll

Nära samarbete krävs för bra stationslägen

Tunnelbaneentréerna ska passa in i gatumiljön och se trevliga ut. Och så ska de vara synliga, trygga och tillgängliga.

– Jag tycker att vi har kommit fram till bra lösningar i de planer vi nu presenterar, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör vid Järfälla kommun.
 
Stockholms läns landsting och Järfälla kommun har ett nära samarbete i arbetet med den nya tunnelbanan. Inte minst när det gäller stationer och entréer. Båda parter är överens om att det är viktigt att entréerna placeras i de mest lämpliga kvarteren i den framtida stadsmiljön. Målet är att entréerna ska vara väl synliga, kännas trygga och vara lättillgängliga för så många människor som möjligt.

Barkarbystaden får två entréer
Vid stationen i Barkarbystaden har Stockholms läns landsting och Järfälla kommun enats kring två entréer som integreras i den framväxande staden. På kartan syns tydligt hur tunnelbanan hamnar mitt i den nya stadsdelen, med en uppgång i väster och en i öster, så att så många boende som möjligt får nära till tunnelbanan. Den västra entrén hamnar också nära Herrestaskolan.

Barkarby station en knutpunkt
Barkarby station är tänkt att bli ett av regionens bästa kollektivtrafiklägen. Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, Trafikverket och alla de fastighetsägare som berörs arbetar tillsammans för en smidig knutpunkt för tunnelbana, pendeltåg, buss och i framtiden även regionaltåg.

– Planen är att en av tunnelbanans uppgångar ska komma upp vid pendeltågets västra plattformsände intill den planerade Veddestabron. Entrén blir gemensam för tunnelbana och pendeltåg i nära anslutning till Barkarby bussterminal som kommer att flyttas till området. På sikt finns möjlighet att bygga en regionaltågplattform vid stationen, förklarar Emilie Grind.

Vid Barkarby station förbereds för en andra uppgång i riktning mot Veddesta centrum där Järfälla kommun nu planerar för bostäder, handel och kontor. 

Legend, Barkarbykarta

2019-01-29