Hoppa till huvudinnehåll

Noggranna mätningar håller koll på grundvatten och sättningar

Händersom gräver
Det kommer att märkas när vi bygger ny tunnelbana. Men genom regelbundna mätningar kan vi upptäcka förändringar tidigt och sätta in åtgärder direkt. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

Simon Andersson, hydrogeolog vid nya tunnelbanan arbetar med dessa frågor i samband med att tunnelbanan förlängs från Akalla till Barkarby station.
-    Vi har kommit en bit på väg med förberedelserna för vårt kontrollprogram, berättar Simon Andersson. Under hela 2015 installerade vi grundvattenrör i området för regelbunden mätning av nivåerna. I dessa har vi påbörjat mätningar.

Simon Andersson

Simon Andersson, hydrogeolog vid nya tunnelbanan.
Mätrör i energibrunnar

Just nu pågår installation av mätrör i ett antal energi- och bergvärmebrunnar i området. Mätrören är till för att mäta eventuella förändringar av vattennivån i brunnarna.

- I sällsynta fall kan den nya tunneln och en brunn komma i kontakt med varandra, till exempel via sprickor i berget. Det kan göra att grundvattennivån sjunker i brunnen och värmeöverföringen försämras något. Skulle det hända finns det åtgärder att sätta in, säger Simon Andersson.

Ett 70-tal energi- och bergvärmebrunnar i nya tunnelbanans närhet förses nu med mätrör. 

Håkan Andersson har gjort stora delar av installationsarbetet. Nu återstår bara ett fåtal brunnar i Barkarbyområdet.

- Arbetet har flutit på väldigt bra i och med att berörda fastighetsägare blivit väl informerade innan vi kommit ut och gjort vårt jobb. Vi ringer alltid i förväg för att boka in att vi ska komma. Då är de flesta positiva och vet vad det handlar om, berätta Håkan Andersson.

Hans Lundqvist och Håkan Andersson

Hans Lundström och Håkan Andersson tycker arbetet med att installera mätrör i bergvärmebrunnar har gått bra.

Det är framförallt bergvärmebrunnar på villatomter som försetts med mätrör, men även ett par industrifastigheter. I den befintliga brunnen sticks ett cirka 50 meter långt plaströr ner som förses med ett stabilt lock som enkelt går att öppna när mätningarna ska göras.

Sättningsdubbar

En annan del av kontrollprogrammet är att mäta sättningar i marken och på byggnader. På byggnader som har bedömts som känsliga för sättningar ska så kallade sättningsdubbar installeras.

- En sättningsdubb är ett litet metallrör, oftast fäst nere i grunden på en fastighet. Den gör att vi kan mäta eventuella sättningar väldigt noggrant, förklarar Simon Andersson. Just nu ser vi över vilka fastigheter som bör förses med sättningsdubb och samtidigt tar vi kontakt med berörda fastighetsägare.

Beskrivningen av alla dessa olika kontroller sammanfattas i ett skrivet dokument som kallas kontrollprogram. Genom planering och noggranna kontroller av både grundvattennivåer och eventuella sättningar före, under och efter byggtiden kan påverkan på omgivningen förebyggas.

Händersom gräver

En befintlig energibrunn grävs fram för att kunna installera mätrör som ett led i projektets kontrollprogram.
2019-01-29