Hoppa till huvudinnehåll

Nu är rapporten klar om sommarens vrakfynd

Precis under vattenytan mitt i Stockholm ligger enorma vrak.
Under försommaren förra året undersökte Sjöhistoriska museets marinarkeologer två fornlämningsområden vid Skepps- och Kastellholmarna på uppdrag av nya tunnelbanan. Uppdraget var att noga identifiera var eventuella vrak ligger och därigenom säkerställa att inga vrak skulle komma till skada av provborrningarna för tunnelbanan. Nu är arkeologernas rapport klar. 

Utanför Skeppsholmen fann arkeologerna hela 15 fartygslämningar, varav sju var kända sedan tidigare. De fann också lösa skeppsdelar från ett okänt antal skeppsvrak, ett kulturlager samt rester av vad som kan utgöra flera generationers broar. Sju av vraken är stora örlogsskepp från 15- och 1600-talet.

Ni förstod tidigt att det rörde som om nya fynd. Nu har ni hunnit analysera era utgrävningar, vad är det mest intressanta ni kommit fram till?
– Det mest intressanta är att vi hittade flera olika skeppstyper i ett så begränsat område och att sju av dom är stora uttjänta örlogsskepp, berättar Jim Hansson som ansvarar för utgrävningarna. Dessutom är det mycket ovanligt att hitta så gamla vrak. Örlogsskeppen har troligen tillhört antingen Johan III eller Karl IX flottor. Just denna period, det vill säga  innan Gustav II Adolf lät bygga bland annat Vasa, så är kunskapsläget om skeppstekniska aspekter mycket begränsat. Kanske kan vi hitta Henrik Hybertsons (skeppsbyggmästaren som byggde Vasa) första skepp från början av 1600- talet här? Det är en period då nya skeppstekniska influenser börjar göra sina intåg i Sverige, en period vi inte vet mycket om.

Finns det mycket material om detta sedan tidigare eller var det svårt att dra några slutsatser?
– Nej, det fanns mycket begränsad information. Våra begränsade undersökningar gav ändå så mycket ny information att vi kan säga att dessa skepp är av stort intresse för framtida forskning. Vi fick fram att skeppen har varit näst intill lika stora som Vasa, vilket gör att vi med dateringarnas hjälp kan ringa in åtta stycken kandidater ur skeppslistorna för örlogsskepp som kanske ligger där på botten vid Skeppsholmen. Otroligt intressanta fynd!

Vad händer nu?
– Nu planerar vi att försöka få till ett forskningsprojekt kring dessa vrak, problemen är ju som alltid finansiering, men vi ska försöka hitta en bra nivå och kanske locka några intressenter att vara med och bidra med ny Stockholmshistoria. Trots allt är dessa skepp lite av grunden till stormakten Sverige, som skapade mycket som vi fortfarande ser i samhället idag.

Läs hela rapporten om vrakfynden

Fotnot: 

Eftersom det fanns så många vrak inom fornlämningsområdena valde vi andra platser för nya tunnelbanans provborrningar. De genomfördes under vintermånaderna. 
– Provborrningarna visar på ett förväntat läge på bergyta och jorddjup, bekräftar Björn Stille på Sweco. Saltsjön är en av de svåraste passagerna för tunneldrivningen och det är viktigt att vi har korrekt information om bergets kvalitet och läge.

2019-01-29