Hoppa till huvudinnehåll

Nu växer Högdalsdepån

Bilden visar en kartbild över den planerade utbyggnaden av Högdalsdepån
Arbetet för att göra Högdalsdepån större har påbörjats. 
Publicerad 2020-03-03

När tunnelbanan byggs ut med nya stationer och linjer blir det fler tåg och därför behövs det en större depå för att ta hand om tågen. I Högdalen kommer därför depån att få kapaciteten att ta hand om dubbelt så många tåg som idag. Ett första steg blir att utöka depåns område på den södra sidan, i slänten mot återvinningscentralen. 

– För att kunna bygga ut depån behövs en stödjande konstruktion, en spont, för att säkra slänten och frigöra den ytan som behövs för utbyggnaden, säger Marie Fredell, projektchef för Utbyggd depå i Högdalen. 

Tillfällig byggväg
Under februari inleddes arbetena med att ta bort träd, sly och buskar. Därefter kommer en tillfällig byggväg att byggas där material kan transporteras till och från byggarbetsplatsen. Att träden togs bort i just februari var på grund av fågellivet. 

– Vi behövde avverka träden före första mars för att inte störa fåglarnas häckning. Då kan de fåglar som bygger bon välja andra platser i området, säger Marie Fredell. 

Marie Fredell

Stabilisering av slänten
I mars kommer själva bygget av den stödjande konstruktionen sätta igång. Det blir en rörspont som stabiliserar slänten och fungerar som en stödmur mellan depåområdet och marken ovanför vid återvinningscentralen. 

– Det kommer att höras när spontningen börjar, men borrad rörspont låter mindre än andra metoder för spontning. Vi förhåller oss till Naturvårdsverkets riktlinjer för att minimera störningen. Avståndet mellan vår etablering och bostadshusen i Högdalen är långt och det finns flera byggnader emellan som kommer att dämpa ljudet effektivt, säger Oskar Nilsson, projektledare för bygget. 

2020-03-04