Skip to main content

Ny station i Hagalund

Tunnelbana till Arenastaden
Både landstinget och Solna stad vill bygga ytterligare en station på Gula linjen, i Hagalunds industriområde.

Nu finns ett förslag till beslut från landstingets högsta ledning. Beslut i landstingsfullmäktige och i landstingsstyrelsen väntas under våren. 
Den nya stationen planeras hamna mellan de redan beslutade stationerna Arenastaden och Hagastaden. Placeringen av stationen och de tänkta uppgångarna visades upp under ett samråd i början av året och allt är förberett för att stationen ska finnas med när järnvägsplanen lämnas in senare i år.

- Ja, vi har jobbat med att förbereda för den här stationen ett tag, för att vara startklara och kunna bygga den samtidigt som resten av Gula linjen, säger projektchef Malin Harders.

Byggstarten för hela Gula linjen är planerad till 2018 och byggtiden beräknas till sex år. 

 

2019-01-29