Skip to main content

Nytt samråd för Gula linjen

Planerade stationséntréer i Hagalunds industriområde
9 januari startar ett kompletterande samråd om en station i anslutning till Hagalunds industriområde och arbetstunnlar i Hagastaden. Samrådet pågår till och med den 22 januari.

Nu kan du tycka till om ett mer detaljerat förslag på placeringen av stationsentréer och arbetstunnel i anslutning till Hagalunds industriområde. Vi samråder även om placeringen av arbetstunnlar i Hagastaden. Alla handlingar som hör till samrådet finns på projektets sida med beslut och handlingar.

Du kan lämna dina synpunkter genom att:
Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
Skicka ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet "Tunnelbana till Arenastaden"
Läs mer om var entréerna hamnar – om det blir en station i Hagalund.

Träffa oss:
10 januari finns vi på plats utanför Friskis&Svettis på Gävlegatan 22 kl 16-19.
Då svarar vi på frågor om placeringen av arbetstunnlar i Hagastaden.
11 januari kan du träffa oss på Solna bibliotek i Solna centrum kl 16-19. Då svarar vi på frågor om placeringen av stationsentréer och arbetstunnel i anslutning till Hagalunds industriområde.

 

2019-01-29